Ange ditt sökord

Regelbunden musiklyssning, eller en musikstund, på jobbet kan hjälpa dig orka igenom arbetsdagen bättre genom att minska stress och öka välbefinnandet. Foto: Shutterstock

Regelbunden musiklyssning, eller en musikstund, på jobbet kan hjälpa dig orka igenom arbetsdagen bättre genom att minska stress och öka välbefinnandet. Foto: Shutterstock

Minska din stress – lyssna regelbundet på musik!

Vi kan må bättre om vi lyssnar på musik och kunskapen om musikens positiva påverkan på oss människor skulle kunna användas för att förbättra arbetsmiljön och öka välbefinnandet.

Annons:

Det genom att musiken bland annat kan minska stressen hos de anställda. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Dagbok om en dag

I studien ingick 207 personer som under en dag fick skriva en dagbok som delades in i olika episoder. En episod kunde vara resan till jobbet, matlagning på kvällen eller liknande vardagshändelser.

Till varje episod fick deltagarna även besvara frågor om den specifika episoden, frågor som handlade om vad det var de gjorde, hur de kände sig under tiden och under vilka episoder deltagarna lyssnade på någon musik.

Mer positiva känslor av musik

Forskarna kunde se att musiken framkallade positiva känslor hos deltagarna när de beskrev sina vardagliga episoder. Deltagarna kände sig mer positiva och mindre stressade när de lyssnade på musik, och det gällde oavsett vilken musik de lyssnade på.

Vad forskarna också konstaterade var att effekten förstärktes om man själv fick välja vilken musik man lyssnade på.

Mätte stresshormonet kortisol

Förutom delen med episoderna inehöll avhandlingen, som är en avhandling i psykologi, även en del som inkluderade två olika grupper. De två grupperna var en experimentgrupp och en kontrollgrupp med cirka tjugo deltagare i varje grupp. Under en inledande veckas tid fick experimentgruppen sätta sig ner efter jobbet och ta det lugnt i en halvtimme. Därefter fick de under tre veckor sitta en halvtimme efter jobbet och även lyssna på musik. Kontrollgruppen fick under alla totalt fyra veckor som experimentet pågick enbart sitta i en halvtimme och ta det lugnt efter jobbet, utan musik.

Deltagarna fick dagligen fylla i enkäter om hur de mådde fysiskt, vilka känslor de upplevde och hur pass stressade de kände sig. För att mäta kortisolhalten, ett ämne starkt kopplad till stress, fick deltagarna också vid sex olika tillfällen i början och slutet av studien lämna salivprov. I salivet kan man mäta mängden kortisol.

Positiv påverkan på stress

Forskarna kunde se att ett par veckor in i experimentet hade experimentgruppen, som fick lyssna på musik, en positiv förändring av halten av kortisol. Det stämde även med de svar forskarna fick in då deltagarna i den gruppen också kände sig mindre stressad, en effekt som inte syntes på deltagarna i kontrollgruppen.

Deltagarna i experimentgruppen uppgav även att de upplevde positiva känslor starkare.

Musik kan bidra till bättre hälsa

Att lyssna på musik kan alltså inte bara väcka känslor utan även minska stresshormonet kortisol. Mindre stress kan leda till bättre hälsa vilket gör att forskarna menar att det skulle kunna vara en avstressande aktivitet att regelbundet lyssna på musik, en kunskap som skulle kunna användas inte bara privat utan också på arbetsplatser.

Att använda sig av musik på arbetsplatsen, att få lyssna på musik under dagen, kan hjälpa personalen att stressa ned och förstärka positiva känslor. Det man behöver tänka på är att det behöver vara rätt musik för rätt tillfälle, om musiken ska vara uppiggande och motiverande eller avslappnande och lugnande till exempel. Om alla individuellt har olika behov kan man alltid använda hörlurar, menar forskarna bakom studien som också konstaterar att inte alla arbetsplatser kan spela musik. Då kan man iställt ta en musikpaus och lyssna på några låtar som du gillar för att få ny energi eller lugn och ro för att ta sig igenom arbetsdagen.

Annons:

Källor:

Göteborgs universitet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: