Miljoner till satsning på barnhälsa och sällsynta diagnoser

Miljoner till satsning på barnhälsa och sällsynta diagnoser

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-12-29
Författare: Anders Åker

Regeringen beslutade i höstbudgeten i enighet med Vänsterpartiet att satsa 142 miljoner kronor extra per år på barnhälsa och sällsynta diagnoser. Nu har man kommit överrens med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, hur pengarna ska fördelas under kommande år.

Totalt löper satsningen från 2018 till 2020 och i uppgörelsen ingår bland annat fler hembesök i utsatta områden och vaccinationsinformation.

Öka tillgängligheten i barnhälsovården för vissa grupper

Regeringen och SKL har kommit enats om att merparten av pengarna som ingår i satsningen, 120 miljoner, fördelas till landsting och regioner för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.

Satsningen omfattar grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och där det är färre som är vaccinerade.

Utökade hembesök

Pengarna ska bland annat användas till "utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden". Det kan röra sig om information om vaccination, informera och öka kunskap om goda levnadsfanor och föra samtal med familjer kring hur man kan förebygga psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn.

Den uppsökande verksamheten kommer att rikta sig till barn i åldrarna 0-6 år.

Satsning på sällsynta diagnoser

I överenskommelsen ingår även en fördelning om 6 miljoner kronor till landets sex medicinska centrum för sällsynta diagnoser.

Man har även beslutat om att ytterligare 1,5 miljoner kronor ska gå till SKL för att förbereda för en ny organisation för den nationella samordningen av sällsynta diagnoser.

 

Veckans fråga

Röker eller snusar du?

Nyhetsbrev

E-postadress