Ange ditt sökord

Låg födelsevikt är förknippat med autism och ADHD. Foto: Shutterstock

Låg födelsevikt är förknippat med autism och ADHD. Foto: Shutterstock

Miljöfaktorer bakom neuropsykiatriska tillstånd

Nyligen har man publicerat en översikt av alla 140 publicerade tvilling- och syskonstudier där man såg att miljöfaktorer som exempelvis låg födelsevikt är förknippad med autismdiagnos och ADHD.

Annons:

Man vet att neuropsykiatriska funktionshinder såsom autism och ADHD till stor del är ärftliga, men olika miljöfaktorer har även pekats ut som betydelsefulla. Tyvärr saknas dock ofta kontroll för så kallade förväxlingsfaktorer, det vill säga genetiska eller miljömässiga faktorer som delas av och gör familjemedlemmar lika varandra. Detta gör att även om många miljöfaktorer i olika studier visat sig vara förknippade med neuropsykiatriska funktionshinder, så är många av faktorerna i sig till viss del ärftliga. Detta gör det svårare att utesluta genetiska samband.

Nyligen publicerades en systematisk översikt av alla 140 publicerade tvilling- eller syskonstudier som tittat på miljöfaktorer till och med sjätte levnadsåret för samtliga neuropsykiatriska funktionshinder.

Man såg att äldre fäder, låg födelsevikt, missbildningar, perinatal hypoxi (syrebrist) och respiratorisk stress (andningssvårigheter) för barnet vid födseln är förknippade med autismdiagnos, och att låg födelsevikt, låg gestationsålder (den tid en graviditet har pågått) och låg familjeinkomst eller inkomstsänkning under barndomen är associerade med ADHD, både diagnos och symtomgrad.

Dessutom indikerar resultaten att det, utöver förväxlingsfaktorer inom familjen, inte finns någon koppling mellan autism och blödning under graviditet, preeklampsi, graviditetsdiabetes, BMI före graviditet och valt eller akut kejsarsnitt. Man såg heller inte något samband mellan ADHD-diagnos och graviditetsfaktorerna antidepressiv medicinering, rökning, infektion samt moderns kroppsvikt.

Man hittade ett flertal studier med motstridiga fynd beträffande koppling mellan autism och antidepressiv medicin under graviditet, äldre mödrar, tidigt födda barn, förlossningsinduktion och neonatal gulsot, samt mellan ADHD och alkoholanvändning under graviditet och föräldrars ålder.

Tyvärr kunde man inte dra några tillförlitliga slutsatser om andra tillstånd än autism och ADHD, så mer forskning behövs.

 

Annons:

Källor:

Läkartidningen

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: