Många pensionärer har inte råd att gå till tandläkaren

Många pensionärer har inte råd att gå till tandläkaren

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-05-09
Författare: Anders Åker

En rapport visar att mer än var tionde pensionär inte söker tandvård trots att de behöver - hälften av pensionärerna avstår för att det helt enkelt är för dyrt.

Rapporten "Bit ifrån" publiceras av Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Första av två rapporter

"Bit ifrån" är den första av två om äldres munhälsa och tillgång till tandvård. Rapporten belyser bland annat vad ekonomin betyder för att kunna gå till tandläkaren.

På uppdrag av PRO har Kantar SIFO frågat 1 044 pensionärer över telefon, intervjuer som ligger till grund för rapporten.

Avstår av ekonomiska skäl

Rapporten visar att 13 procent av alla pensionärer har avstått från att söka tandvård trots att de har behövt under de senaste tolv månaderna. Bland pensionärer med låg inkomst är det nästan var fjärde som skulle behöva men inte har råd att gå till tandläkaren.

Drygt hälften, 52 procent, av pensionärerna som avstår tandvård har gjort det av ekonomiska skäl. Andelen motsvarar 150.000 personer, som alltså inte har råd med besök hos tandläkaren.

Ska inte vara en klassfråga

Anna Werkelin Ahlin, sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor hos PRO, är rapportens författare. I en kommentar till rapporten säger hon att tillgång till tandvård ska inte vara en klassfråga.

- PRO kräver därför att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd, så att patienterna inte behöver betala högre avgifter än 1.100 kronor under tolv månader, säger Anna Werkelin Ahlin.

Man lyfter även fram att tandvård handlar om mer än bara munhälsa då allt mer forskning visar på samband mellan munhälsan och en rad allvarliga sjukdomstillstånd, som exempelvis olika hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Veckans fråga

Skulle du kunna tänka dig att delta i en medicinsk studie?

Nyhetsbrev

E-postadress