LPK - leukocyter, vita blodkroppar

LPK - leukocyter, vita blodkroppar

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2015-07-15
Uppdaterad: 2020-02-14
Granskad av: Allmänläkare - Anders Halvarsson
Författare: Rickard Lagerqvist - specialist allmänmedicin

Vita blodkroppar eller leukocyter är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar.

Vita blodkroppar produceras i benmärgen och återfinns i lymfknutarna, mjälten och i lungornas alveoler, samt ute i vävnaderna vid inflammatoriska tillstånd.

Mäts via blodprov

Halten av olika vita blodkroppar kan mätas i ett blodprov för att se om en inflammatorisk process pågår eller om immunförsvaret är nedsatt.

Bara några procent av de vita blodkropparna finns i våra blodkärl, de flesta finns utanför blodkärlen i kroppens olika vävnader. Deras uppgift i immunförsvaret är att skydda kroppen och ta hand om bakterier, virus och andra ämnen som är främmande för vår kropp.

Varför behöver man analysera provet?

Syftet kan vara att screena för eller diagnostisera en rad olika tillstånd som kan påverka vita blodkroppar såsom infektioner, inflammationer eller sjukdomar som påverkar produktionen eller livslängden hos vita blodkroppar.

Man kan även analysera provet med syfte att övervaka behandling av en blodsjukdom eller behandling som är känd för att påverka de vita blodkropparna.

Om jag har ett lågt värde – vad kan det bero på?

Ett lågt antal vita blodkroppar, som kallas leukopeni, kan bli följden av förhållanden såsom benmärgsskador (toxin, kemoterapi, strålbehandling, droger), benmärgsrubbningar (myelodysplastiskt syndrom, vitamin B12 eller folatbrist), lymfom eller annan cancer som spridit sig (metastaserat) till benmärgen.

Det kan även vara földen av autoimmuna sjukdomar där kroppen angriper och förstör sina egna vita blodkroppar eller överväldigande infektioner (blodförgiftning).

Om jag har ett högt värde – vad kan det bero på?

En hög vita blodkroppar, som kallas leukocytos, kan vara resultatet av ett antal omständigheter och sjukdomar.

Några exempel är infektioner, oftast orsakad av bakterier och vissa virus, mer sällan av svampar eller parasiter, inflammation eller inflammatoriska tillstånd, såsom reumatoid artrit, vaskulit eller inflammatorisk tarmsjukdom, leukemi, myeloproliferativa tumörer, förhållanden som resulterar i vävnadsdöd (nekros) såsom trauma, brännskador, kirurgi eller hjärtinfarkt, allergiska reaktioner (allergier, astma), intensiv träning, svår emotionell eller fysisk stress, eller graviditet i den sista månaden.

Vilka andra faktorer kan påverka analysvärdet?

Om du tagit bort din mjälte kan du ha en ihållande mild till måttlig ökning av antalet vita blodkroppar. Likaså kan många olika mediciner påverka nivån av vita blodkroppar. Nivån av vita blodkroppar är åldersrelaterad. I normalfallet har nyfödda och spädbarn högre antal vita blodkroppar än vuxna. Det är inte ovanligt att äldre att misslyckas med att utveckla höga vita blodkroppar (leukocytos) som ett svar på infektion.

Det finns många läkemedel som orsakar både ökat och minskat antal vita blodkroppar.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress