Ange ditt sökord

Den aktuella studien visar hur fysisk aktivitet både via skolidrotten och på fritiden ger en god hälsa långt upp i åldrarna.  Foto: Shutterstock

Den aktuella studien visar hur fysisk aktivitet både via skolidrotten och på fritiden ger en god hälsa långt upp i åldrarna. Foto: Shutterstock

Livslång hälsa av att delta i skolidrotten

Att som ung medverka i skolidrotten och samtidigt vara aktiv på fritiden har stor betydelse för hälsan även i det vuxna livet. De positiva effekterna syntes bland både kvinnor och män.

Annons:

Det visar en studie från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). De som deltog i studien upplevde bland annat bättre hälsa och hade en mindre förekomst av övervikt.

Skolidrotten bidrog till aktiv livsstil i vuxen ålder

Elin Ekblom Bak, med dr och en av de ansvariga forskarna, säger i ett pressmeddelande att detta är en av de första, stora studier som visar hur fysisk aktivitet både via skolidrotten och på fritiden ger en god hälsa långt upp i åldrarna.

Studien visar till exempel att de kvinnor som deltog på idrottslektionerna i skolan är mer regelbundet aktiva idag jämfört med de kvinnor som avstod från skolidrotten. De har också högre kondition, är mindre överviktiga, upplever sin hälsa bättre och har lägre blodtryck. Även bland männen kunde man se att de upplever att de har bättre hälsa och är mindre överviktiga.

Bland de som dessutom var aktiva på utanför skoltid såg man att de positiva hälsoeffekterna var ännu större. Detta gäller båda könen.

Över 250 000 deltagare

Studien baseras på en databas med 258 146 personer (49 procent kvinnor och 51 procent män) i åldern 19 till 70 år. Mellan åren 1982 och 2015 genomfördes en hälsoprofilbedömning som erbjudits av deras arbetsgivare.

I metoden som användes ingick en enkät, ett konditionstest och ett individuellt samtal för varje deltagare. Enkäten innehöll bland annat frågor om livsstil, fysiska aktivitetsvanor och upplevd hälsa. Konditionstestet genomförs på cykel och därefter fick de mäta vikt, längd, midjemått och blodtryck.

Unik studie i flera avseenden

Elin Ekblom Bak påtalar att den här studien är unik i flera avseenden: det går att jämföra män och kvinnor, det är ett stort antal deltagare och undersökningarna har gjorts under mer än 30 år.

Tack vare forskningen kan man även se vilken betydelse skolan har när det gäller att möjliggöra för alla barn och unga – oavsett socioekonomisk bakgrund – att ha ett fysiskt aktivt liv som dessutom bidrar till bättre aktivitetsvanor, prestationsförmåga och hälsa på livslång sikt.

Annons:

Källor:

Gymnastik- och idrottshögskolan 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: