Ange ditt sökord

Ett positivt samband är att de hundar som får mycket lek och belöning av sin husse eller matte är de hundar som mår bäst.  Foto: Shutterstock

Ett positivt samband är att de hundar som får mycket lek och belöning av sin husse eller matte är de hundar som mår bäst. Foto: Shutterstock

Lekande hundar mår bäst

I en studie från Linköpings universitet har stressnivån hos 59 schäferhundar studerats. Minst stressade är de hundar som får mycket lek och belöning av sin ägare, ett trevligt samband som ska undersökas vidare.

Annons:

I studien ingick schäfrar som klassas som tävlingshundar, sällskapshundar eller arbetande hundar (polis- och försvarshundar). 

Tydliga skillnader mellan hundarna

För att mäta stressnivån hos hundarna lät beteendevetaren Lina Roth analysera mängden kortisol, ett hormon som har koppling till aktivitet och stress, i hundarnas päls. Detta gjorde hon vid återkommande tillfällen och kunde då se att det fanns tydliga skillnader hundarna emellan. 

Hundägarna har också fått besvara ett hundratal frågor om hundens vardagsliv, som sedan har använts för att ge en bild av hur kortisolnivåerna hos hunden kan variera med årstider och livsstil.

Lek verkar avstressande 

Som resultat av sin undersökning såg Lina Roth att de hundar som får mycket lek och belöning av sin husse eller matte är de hundar som också mår bäst. De hade lägre nivåer av stresshormon i kroppen än vad till exempel tävlingshundar hade. Att lekande hundar får en låg stressnivå menar Lina Roth är en positiv interaktion och ett samband som hon hoppas kunna forska vidare på.

Högst kortisolhalt hade tävlingshundarna, något som kan förklaras med att de blir rastlösa när det inte är tävlingssäsong och då skapar det stress hos hunden. Den slutsatsen drog man i alla fall efter att framförallt januariprovet, som speglar oktober till december då tävlingsperioden är över, visade på höga kortisolhalter.

En annan grupp hundar som visade på hög stressnivå var de som hade ett aggressivt beteende mot främlingar.

Mår ägaren bra, mår hunden bra

Nästa steg i forskningen om hundars mående är att mäta kortisolnivåer hos både hunden och ägare, samt att komplettera det med bland annat beteendetest. Hypotesen är nämligen att människans välmående avspeglas på hunden, så om ägaren mår bra och har låg stressnivå så gör även hunden det.

Studien har publicerats i open access-tidskriften Scientific Reports.

 
Annons:

Källor:

SVT nyheter

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: