Ange ditt sökord

Läkemedel fungerar inte alltid likadant för kvinnor och män. Via Janusmed kön och genus finns ett kunskapsstöd för vården, och för patienterna. Foto: Shutterstock

Läkemedel fungerar inte alltid likadant för kvinnor och män. Via Janusmed kön och genus finns ett kunskapsstöd för vården, och för patienterna. Foto: Shutterstock

Läkemedel kan fungera olika beroende på kön

Läkemedel kan fungera olika väl hos kvinnor och män, och även ha olika biverkningar. För att göra den kunskapen mer tillgänglig har Region Stockholm tagit fram ett kunskapsstöd för vården.

Annons:

I Region Stockholms digitala kunskapsstöd Janusmed kön och genus finns nu möjligheten för vårdpersonal som förskriver läkemedel, samt för de patienter som använder medicinerna, att läsa om eventuella könsskillnader vad gäller effekt och biverkningar av olika läkemedel.

Janusmed kön och genus har cirka 400 läkemedel analyserats utifrån könsaspekter. Genom att skriva in namnet på läkemedlet går det att hitta information om eventuella könsskillnader när det gäller biverkningar eller behandlingseffekt. De 400 läkemedlen i kunskapsstödet är främst sådana som rekommenderas för vanligt förekommande sjukdomar och som finns i Kloka listan. Läkemedlen i Kloka listan har valts ut av Region Stockholms läkemedelsexperter för att de är effektiva, säkra och har ett bra pris.

Analysen visar att könsskillnader finns för cirka 20 procent av de undersökta läkemedlen. För lika stor andel saknas det studier om könsskillnader och för hälften av läkemedlen finns inga skillnader.

Läkemedel tidigare sällan studerade på kvinnor

De allra flesta äldre läkemedel är i samband med att de togs fram studerade på män. Mannen har varit norm i medicinsk vetenskap och kvinnor har exkluderats från många forskningsstudier. Förklaringarna till det har varit många; ”menstruationscykeln och de ständigt föränderliga könshormonerna är en störande faktor, p-piller påverkar koncentrationen av andra läkemedel, kvinnors blodkärl är smalare” och så vidare.

En bidragande faktor till att man tidigare inte studerat läkemedel på kvinnor är oron över att tidigare oprövade substanser ska påverka kvinnans reproduktiva hälsa negativt. Men när läkemedel tas fram utan att man studerat optimala doser och biverkningar hos kvinnor finns det ju förstås också risker för de kvinnorna som sedan använder läkemedlen.

Ny sökfunktion ökar kunskap om läkemedel och genus

Forskningen kring läkemedel i förhållande till användarens kön har tack och lov blivit mycket bättre under de senaste decennierna, men både vårdpersonal och patienter har tyckt att det har varit svårt att hitta information om hur läkemedel påverkar kvinnor och män.

– Det har inte varit så lätt för förskrivare att hitta information om könsaspekter på läkemedelsbehandling. Vi vill lyfta de här frågorna och göra det enklare att få tillgång till kunskapen, säger apotekare Linnéa Karlsson Lind, ansvarig för kunskapsstödet vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i en nyhetsartikel på Region Stockholms hemsida.

Hon fortsätter:

Janusmed kön och genus är så vitt vi känner till den första källan i sitt slag i världen. Därför väcker den också intresse internationellt och finns översatt till engelska.

Viktigt att tala med sin läkare

Linnéa Karlsson Lind poängterar på Region Stockholms hemsida att kunskapsstödet främst är avsett för läkare och sjuksköterskor som skriver ut läkemedel, men att även allmänheten kan söka information där. Sammanfattningarna är skrivna på ett lättförståeligt sätt.

Det är mycket viktigt att alltid prata med sin läkare om de frågor man har kring sina läkemedel och att inte ändra sin läkemedelsbehandling själv. Använd istället underlaget på ”Janusmed kön och genus” som ett underlag för läkemedelsdiskussionen med din behandlande läkare.

 

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: