Ange ditt sökord

Läkare underskattar vikten av midjemåttet

Läkare underskattar vikten av midjemåttet

Midjemåttet som riskfaktor för hjärt-kärlrisk underskattas i Sverige. Många läkare tar enbart blodtryck för att skatta patienters risk. Det visar en internationell undersökning genomförd av ett läkemedelsbolag.

Annons:

Bland de svenska patienterna som ingick i undersökningen upplever 40 procent att de är dåligt informerade om hur de ska förebygga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Bara 18 procent säger att de har fått sitt midjemått taget hos läkare. Kvinnor får sina riskfaktorer utredda i lägre utsträckning än män.

– Blodtrycket har blivit många läkares universallösning för att bedöma risk för hjärtkärlsjukdom. Men högt blodtryck är bara en av flera riskfaktorer, säger Professor Åke Sjöholm, överläkare vid Medicinkliniken, Södersjukhuset i Stockholm. Det är just när en patient har flera riskfaktorer som risken för hjärt-kärlproblematik är särskilt hög, menar han. Faktorer som ökar risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom kallas ibland för kardiometabolafaktorer.

Omfångsriks midjemått (bukfetma), dålig balans av blodfetter, högt blodtryck, rökning och typ 2-diabetes är några av de faktorer som ökar risken för till exempel sjukdomar i hjärtat. Okunskapen om vilka riskfaktorer som orsakar hjärt-kärlsjukdomar visade sig vara hög bland de tillfrågade i undersökningen. Fler än hälften, 6 procent av de normalviktiga och 64 procent av de överviktiga, uppger att de inte betecknade ett omfångsrikt midjemått som en riskfaktor. Närmare åtta av tio försökspersoner hade fått sitt blodtryck mätt och närmare sex av tio kolesterolvärdet mätt. Endast 18 procent av de normalviktiga och 23 procent av de överviktiga uppger att de någon gång har fått sitt midjemått taget hos läkare.

Läkarna har en helt annan syn än patienterna på hur de undersöker och informerar om patienternas riskbild. En absolut majoritet av läkarna anser att de rutinmässigt undersöker de flesta av de kardiometabola riskfaktorerna och att endast en mycket liten grupp, 9 procent, av patienterna är otillräckligt informerade. Frågar man patienterna anser 40 procent att de har fått otillräcklig information. Till och med bland de överviktiga uppger 32 procent att de är otillräckligt informerade avseende riskfaktorer och hjärt-kärlsjukdom.

Vid tiden för pressläggningen av detta nummer har undersökningen inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, det innebär att undersökningens utformning ännu inte granskats av oberoende ögon. Hur som helst pekar resultatet på värdet av att ta upp frågan vid besök hos läkare eller sjuksköterska. Midjemått över 88 cm för kvinnor och 102 cm för män betecknas som bukfetma.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: