Ange ditt sökord

Förskrivningen av melatonin vid sömnsvårigheter har främst ökat hos pojkar 10-17 år. Foto: Shutterstock

Förskrivningen av melatonin vid sömnsvårigheter har främst ökat hos pojkar 10-17 år. Foto: Shutterstock

Kraftig ökning av förskrivning av melatonin hos barn och ungdomar

Under det senaste decenniet har det skett en tjugofaldig ökning av att ge melatonin till barn som har svårt att sova. Den största ökningen syns hos pojkar 10 till 17 år.

Annons:

Många av de barn som får melatonin använder också andra läkemedel, oftast mot en psykiatrisk diagnos, framförallt ADHD. Det framgår i en kartläggning från Läkemedelsverket.

Behandling utan läkemedel som förstahandsval 

Barn och ungdomars sömnproblem ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt, det vill säga utan läkemedel, men vid behov kan man överväga att skriva ut melatonin på recept för behandling under en kortare period. 

Rapporten från Läkemedelsverket, som skett i samråd med Socialstyrelsen, visar däremot att det skett en kontinuerlig ökning av antalet uthämtade recept på melatonin för barn, och att behandlingen kan pågå en längre tid. Det säger Elin Kimland, projektledare på Läkemedelsverket. 

Trenden med den ökade melatoninanvändningen är även något som finns i våra grannländer Norge och Danmark. 

Ökning bland båda könen

Förskrivningen av melatonin har ökat bland båda könen och i alla åldersgrupper, men allra främst hos pojkar 10-17 år och flickor 13-17 år. Under 2017 var det över 30 barn per tusen som hämtade ut ett recept på melatonin, vilket är så mycket som en tjugofaldig ökning på tio år. 

Merparten av de barn som medicineras med melatonin kommer från Stockholm, Uppland och Sörmland. 

80 procent tar även läkemedel för ADHD

Rapporten visar också att en majoritet av alla barn och ungdomar (80 procent) som får melatonin för sina sömnproblem även behandlas med andra läkemedel. Vanligast är att det rör sig som läkemedelsbehandling för ADHD, vilket 42 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna har. 

Läkemedelsverkets rapport påpekar att det ökade användandet av melatonin är något som bör uppmärksammas inom barn- och ungdomspsykiatri samt barnmedicin. Det är också önskvärt att systematisk följa upp de barn och ungdomar som behandlas med melatonin och andra psykofarmaka, dels för att öka den långsiktiga kunskapen och dels för att undvika onödig användning av melatonin.

Annons:

Källor:

Läkemedelsverket, Svt nyheter 

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: