Koppling mellan sömnlängd och hjärtinfarkt

Koppling mellan sömnlängd och hjärtinfarkt

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-09-09
Uppdaterad: 2019-09-10
Författare: Moa Järefäll

En hjärtstudie påvisar nya fynd om att det finns ett samband mellan hur många timmar du sover per natt och risken för hjärtinfarkt.

Enligt resultaten var sannolikheten för hjärtinfarkt 20 procent högre bland dem som sov färre än sex timmar per natt. Även bland de som sov mer än nio timmar per natt var sannolikheten högre. 

Svårt att dra slutsats om orsakssamband 

Studien är en så kallad observationsstudie och sådana får man ta med ett visst mått av försiktighet, menar Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet. Han anser att studien är intressant men att det kan vara svårt att veta vad som är orsak och verkan. Kan det till exempel finnas något i deras sjukdomspanorama och övriga liv som i sig gör att risken för hjärtinfarkt ökar och så vidare.

Svårt att sova? Testa om dina sömnbesvär behöver behandlas » Sponsrad länk

Data för fler än 460 000 britter

Att sömnen skulle ha betydelse för den kardiovaskulära hälsan är inget nytt, men vad som framkommit i den aktuella studien är nya fynd som stöder den bilden. 

Underlaget baseras på data för fler än 460 000 personer i brittiska UK Biobank, alla i åldrarna 40 till 69 år där uppföljning hade pågått i sju års tid. 

6-9 timmars sömn är bäst

Resultaten visar att det verkar vara bäst att sova mellan sex och nio timmar varje natt, hos personer som sov färre timmar än så ökade sannolikheten att drabbas av hjärtinfarkt med 20 procent. Man såg också en högre sannolikhet hos dem som hade längre än nio timmars sömn varje natt. 

Forskarna justerade studieresultaten för flera faktorer, däribland socioekonomisk status, vikt och fysisk aktivitet. 

 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress