Ange ditt sökord

Hälsoproblemen hos katter skiljer sig åt mellan huskatter och raskatter. Foto: Shutterstock

Hälsoproblemen hos katter skiljer sig åt mellan huskatter och raskatter. Foto: Shutterstock

Kattens vanligaste hälsoproblem

Svenskarna älskar sina katter och tar hand om sina kelgrisar allt mer. Det är dock inte helt ovanligt att katter drabbas av livsstilssjukdomar precis som människor, sjukdomar som övervikt och diabetes. Däremot är inte den typen av besvär de allra vanligaste diagnoserna.

Annons:

Övervikt hos katter går att komma till rätta med genom att prata med veterinär, justera matportionerna och aktivera katten. Det är viktigt att hjälpa katten om katten är överviktig då övervikt kan leda till allvarliga sjukdomar som diabetes, ledproblem och hjärt-kärlsjukdom och därmed förkorta kattens liv.

Skillnad mellan huskatt och raskatt

När man däremot tittar på vilka diagnoser som vanligtvis drabbar katter så är det en del andra hälsoproblem som finns med på listan, en lista som skiljer sig åt om katten är en huskatt eller raskatt.

Listan över hälsoproblem hos katter är världsunik och baseras på diagnoser från 500 000 katter mellan åren 2009 och 2013.

Livsmiljön spelar roll

Kattens livsmiljö spelar stor roll när det kommer till typen av skador som katten utsätts för. Huskatter är ofta katter som vistas i utemiljö och där ser man en tydlig tendens till att det påverkar katter. Att vara utekatt betyder att katten riskerar allt från att bli påkörd till att ramla ner ur träd eller hamna i slagsmål. I sammanställningen visade det sig också att sårskador, vilket kan vara bitsår, rivsår eller skärsår, var den vanligaste orsaken till att huskatter behöver uppsöka veterinär.

Om sårskador hamnar i topp hos huskatterna så hamnade den på femteplats på motsvarande lista hos raskatterna.

Magproblem i topp hos raskatterna

Hos raskatterna är det istället magproblem som ligger i topp som den vanligaste orsaken till veterinärbesök. Orsaker till att man uppsöker veterinär med sin raskatt kan vara att katten drabbats av kräkningar och diarréer där orsaken mer sannolikt är magkatarr, virus eller parasiter och inte att katten fått i sig något olämpligt då katter av naturen är kräsna. Det är också vanligt att raskatter i större utsträckning drabbas av problem i urinvägarna.

Till skillnad från huskatter drabbas raskatter däremot inte i lika stor utsträckning av bölder och smärta i rörelseapparaten och trolig orsak till det är att de utsätts för färre yttre skador. Däremot föreligger en lika stor risk hos huskatter som raskatter att drabbas av hudtumörer och tandsjukdomar.

God kunskap för kattägare

Kunskapen om kattens diagnoser bygger på en kartläggning som genomförts av Agria Djurförsäkring. Tanken är att Sveriges raskattsklubbars riksförbund (SVERAK), andra rasklubbar och uppfödare kan använda informationen i arbetet med att föda upp katter.

Det kan även vara god kunskap för kattägare som då kan vara uppmärksam på vilka problem som kan drabba kissen. 

Annons:

Källor:

Agria Djurförsäkringar Artikeln publicerades första gången i DOKTORN 1 2018

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: