Ange ditt sökord

Kan sömnproblem behandlas via Internet?

Kan sömnproblem behandlas via Internet?

Forskare vid Internetpsykiatrienheten och Karolinska Institutet undersöker effekten av vägledd självhjälp mot insomni och nedstämdhet

Annons:

Presentation av projektet:

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandling mot allvarliga sömnsvårigheter, så kallad insomni. Det råder brist på utbildade behandlare med KBT-inriktning i många delar av landet.

Tidigare studier har visat att självhjälp utifrån en bok eller via Internet, särskilt när den vägleds av en KBT-kunnig behandlare, har en god effekt även för personer som även har andra sjukdomar och besvär. Behandlingsmetoden har en god möjlighet att nå det stora antal behövande som finns i Sverige och kan erbjuda ett mycket värdefullt komplement till sömnmedicinering vars långtidseffekter inte är undersökta och har många biverkningar.
Därför vill vi nu i en studie undersöka om en tidigare utvärderad självhjälpsbok baserad på KBT-tekniker fungerar lika bra då behandlarstöd till boken ges via Internet istället för telefon.

Man har tidigare antagit att deprimerades sömnproblem främst beror på depressionen och att den måste behandlas i första hand. Eftersom nyare studier visar att sömnproblem i sig är en riskfaktor för nedstämdhet och depression och det finns tecken på att även nedstämda patienter kan tillgodogöra sig KBT för insomni så kommer vi särskilt undersöka hur sömnproblem hänger ihop med nedstämdhet och depression. Därför kommer även personer med olika grad av nedstämdhet och med tidigare eller pågående depression att kunna vara med i studien.

Personer som både har diagnoserna insomni och depression kommer lottas mellan vägledd Internetbehandling för antingen depression eller insomni och sedan följas upp under en längre tid, bland annat för att undersöka behovet av ytterligare vård. Övriga kommer lottas mellan den vägledda Internetbehandlingen för insomni och en bantad version av sömnbehandlingen, utan stöd av behandlare. Här kommer den långsiktiga effekten på både sömn och depression att studeras extra noga.

Om studien visar att behandlingen har effekt visar det på en god möjlighet att hjälpa insomnipatienter, även de som har en pågående depression, på ett kostnadseffektivt och geografiskt mindre bundet sätt än tidigare. Skulle antagandet att en lyckad sömnbehandling minskar risken för framtida depression stämma så innebär det ett mycket värdefullt bidrag till att minska det stora personliga lidandet och de omfattande samhällskostnader som depression innebär.

Fakta sömnproblem och insomni:

Ungefär var tredje person har till och från sömnproblem utan att det direkt påverkar hälsan. Kvinnor drabbas oftare än män. Vuxna sover i genomsnitt cirka sju och en halv timme per dygn. För att hålla sig frisk behöver man som vuxen sova mellan 6 och 9 timmar per dygn. Sover man för lite under en längre period mår man till slut dåligt. Kroniska sömnbesvär kännetecknas av att man haft sömnproblem länge, minst under tre veckor, och att de kommer minst varannan natt. En läkare eller psykolog kan ställa diagnosen insomni genom att fråga om vilka sömnvanor man har, hur trött man är och hur ens hälsotillstånd i stort är. Källa: Sjukvårdsrådgivningen

För frågor, kontakta:
Viktor Kaldo, Fil. Dr. och leg psykolog,
Centrum för psykiatriforskning och Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet
Internetpsykiatrienheten, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde
Mobil: 0709 – 77 55 99
E-post: [email protected]

Anmälan (för deltagare): www.internetpsykiatri.se eller www.studie.nu

 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: