Ange ditt sökord

Tidigare studier har visat att barn födda med låg födelsevikt har en ökad risk att senare i livet drabbas av övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens, vilka alla ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.  Foto: Shutterstock

Tidigare studier har visat att barn födda med låg födelsevikt har en ökad risk att senare i livet drabbas av övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens, vilka alla ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Foto: Shutterstock

Järntillskott kan förebygga hjärt- kärlsjukdom hos nyfödda med låg vikt

Ett tidigt tillskott av järn kan minska risken för att nyfödda med låg födelsevikt drabbas av undervikt. 

Annons:

Undervikt kan senare i livet resultera i att barnet drabbas av kognitiva svårigheter, diabetes och hjärt- kärlsjukdom. 

Marginellt låviktiga

I den svenska studien som prsenteras en avhandling vid Umeå universitet ingick 258 barn som fötts med vad man klassar som marginellt låg födelsevikt, två till två och ett halvt kilo. Av alla barn som föds med låg födelsevikt står de marginellt lågviktiga för en klar majoritet. Det ingick även en kontrollgrupp om 95 barn med normal födelsevikt i studien.

Från samtliga barn samlades data in för vikt, längd, kroppssammansättning, blodtryck samt blodprover för blodsocker, insulin och blodfetter. Man testade även barnens IQ och olika andra förmågor.

Lättviktare kan drabbas av hjärt-kärlsjukdomar

Umeå-studien visar att barn födda med bara lite för låg födelsevikt har mer kognitiva svårigheter, så som lägre verbalt IQ och sämre förmåga till uppmärksamhet och koordination jämfört med barn födda med normal födelsevikt. Hur barns hjärna och neurologiska utveckling påverkas av en marginellt låg födelsevikt har till stor del varit okänt. Troligen föds underviktiga barn med en omogen hjärna, som tvingas utvecklas och mogna under andra omständigheter än hos ett fullgånget barn född med normal födelsevikt.Man har förklarat detta genom så kallad tidig programmering, vilket innebär att fostret programmeras och anpassar sig enligt den omgivande miljön i livmodern, något som senare kan bli ofördelaktigt om miljön efter födseln ser annorlunda ut.

– Följderna av de sämre testresultaten kan bli mer skolsvårigheter och beteendeproblem än hos barn födda med normal födelsevikt. Det är viktigt att både vi inom sjukvården och inom skolans värld är medvetna om detta, för att i tid fånga upp dem som kan behöva extra stöd, säger Josefin Starnberg. Tidigare studier har visat att barn födda med låg födelsevikt har en ökad risk att senare i livet drabbas av övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och insulinresistens, vilka alla ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, säger Josefin Starnberg, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet och som står bakom avhandlingen.

Tillskott av järn skyddar länge

Barn som föds med marginell undervikt har en ökad risk att vara fortsatt underviktiga som sjuåringar, det visar resultat från studien. Man såg även tidiga tecken på rubbad insulin- och blodsockerbalans, ett tecken på att det förekommer en ökad risk att senare i livet utveckla diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Man kommer att behöva göra uppföljningsstudier på deltagarna i vuxen ålder för att bekräfta, och konstatera eventuella konsekvenser av detta. Ett fynd som forskarna särskilt uppmärksammar är att barn som tidigt i livet fått järntillskott had lägre blodtryck. Forskarna menar att det här är ett tidigare okänt samband som förutom att föreslå en bakomliggande mekanism till tidig programmering av blodtryck ger möjlighet att med enkla medel skydda barn med låg födelsevikt från framtida hjärt- och kärlsjukdom.

– Resultaten var förvånande. Att underviktiga barn som tidigt fick järntillskott hade lägre blodtryck i skolåldern är aldrig tidigare visat. Vi kan ha identifierat ett sätt att delvis skydda mot senare hjärtkärlsjukdomar även om mer forskning behövs, säger Josefin Starnberg.

Annons:

Källor:

Avhandling: Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk hos 7-åriga barn födda med marginellt låg födelsevikt. (Engelsk titel: Neurodevelopment and cardiovascular risk in 7-year old children born with marginally low birth weight), Umeå universitet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: