Ange ditt sökord

Det är viktigt att upptäcka medfödda hjärtfel hos barn. Foto: Shutterstock

Det är viktigt att upptäcka medfödda hjärtfel hos barn. Foto: Shutterstock

Hjärtfel hos barn- viktigt med tidig upptäckt

Det finns inget entydigt svar på varför medfödda hjärtfel hos barn uppkommer. Däremot vet man att ett av hundra barn i Sverige föds med medfödda hjärtfel.

Annons:

Det innebär att 1 000 barn varje år föds med medfött hjärtfel uppger Hjärt- Lungfonden som arbetar med att uppmärksamma hjärt-lungsjukdom, bland annat medfödda hjärtfel hos barn.

Samlingsnamn

Medfödda hjärtfel är egentligen ett samlingsnamn för flera hundra missbildningar, antingen i själva hjärtat eller i de stora blodkärl som finns runt hjärtat.

Exempel på medfödda hjärtfel

  • hål mellan hjärtats kamrar/förmak
  • felplacering av lungpuls-/kroppspulsådern

Man vet idag inte varför vissa barn drabbas av medfödda hjärtfel, däremot vet man att vissa barn löper större risk än andra att drabbas.

Förträngningar

Hjärtfelen kan skilja sig från person till person även om de i stora drag liknar varandra. Ibland kan barns hjärta ha en förträninging, vanligtvis kring hjärtklaffarna men ibland i kroppspulsådern eller i lungartärerna. Dessa förträngingar orsakar en onormal tryckbelastning på hjärtat. Barnhjärtat kan också ha ett hål på något ställe där det inte ska vara något hål, till exempel mellan olika hjärtrum eller i blodkärlen. Det kan även förekomma flera varianter av felkopplingar mellan blodkärlen kring hjärtat.

Vissa barn kan ha en kombination av alla dessa medföddahjärtfel. Barn som föds med avvikande kromosonuppsättning löper ökad risk för medfödda hjärtfel, till exempel barn med Downs syndrom.

Symtom vid medfödda hjärtfel

De flesta allvarliga medfödda hjärtfel ger symtom under barnets första levnadsveckor.

Vanliga symtom

  • barnets hud och läppar har en blåaktig ton, så kallad cyanos
  • barnet får svårt att andas
  • barnet är för trött för att äta tillräckligt

Besvär hos äldre barn kan ibland visa sig som trötthet och orkeslöshet, men det är vanligt att de inte har några besvär alls. Att barnet har ett hjärtfel kan istället upptäckas i samband med andra undersökningar. Behandling vid medfödda hjärtfel är oftast operation och sedan uppföljning för att ta reda på om symtomen kvarstår eller ej.

Forskning för livet

Forskning kring barns medfödda hjärtfel har lett till att andelen hjärtbarn som räddas till livet har ökat från 60 till 95% de senaste 50 åren.

Det är viktigt att upptäcka medfödda hjärtfel och helst upptäcka hjärtfelen tidigt i livet för att kunna behandla och undvika komplikationer och biverkningar på grund av hjärtfel.

Källa: Hjärt-lungfonden, 1177

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: