Ange ditt sökord

I dagsläget går alla klagomål via Ivo, men regeringen föreslår nu att de enskilda vårdgivarna ska ta ett större ansvar.  Foto: Shutterstock

I dagsläget går alla klagomål via Ivo, men regeringen föreslår nu att de enskilda vårdgivarna ska ta ett större ansvar. Foto: Shutterstock

Hanteringen av klagomål kan komma att ändras

Klagomål från patienter och anhöriga hanteras idag via Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Det kan dock komma att ändras när regeringen nu lägger fram ett förslag som går ut på att vårdgivaren är den som i första hand ska ta hand om klagomålen. 

Annons:

I lagrådsremissen skriver regeringen att syftet med lagförslagen är att göra klagomålshanteringen mer effektiv än vad den är idag.

Vårdgivaren får ta större ansvar

Planerna på att införa ett nytt klagomålssystem har varit på tapeten tidigare och om förslaget slår igenom kommer ett visst ansvar att flyttas från Ivo till de enskilda vårdgivarna. I dagsläget går nämligen alla klagomål via Ivo, men i lagrådsremissen föreslås att de enskilda vårdgivarna ska ta ett större ansvar. På så vis skulle man effektivisera klagomålssystemet och göra så att patienterna snabbare får sina klagomål bemötta.

Tanken med förslagen är även att ge Ivo större möjligheter att utveckla den tillsyn av sjukvården som myndigheten gör på egen hand.

Ivo har fortsatt hand om vissa ärenden

Ett nytt klagomålssystem innebär dock inte att allting ändras. Ivo skulle även fortsatt vara skyldiga att utreda vissa ärenden. Exempel på sådana ärenden är där patienten fått en bestående skada eller sjukdom som inte anses vara ”ringa”, där sjukdomen eller skadan lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.

Utöver det ska Ivo fortsatt bära ansvar för att utreda klagomål från patienter i vissa former av tvångsvård och klagomål som handlar om patientens rätt till självbestämmande.

Ligger händelserna mer än två år tillbaka i tiden ska däremot Ivo avstå från hantering av ärendet.

Ny lag ska reglera patientnämnderna

Förutom ett nytt klagomålssystem föreslår regeringen en ny lag som ska reglera patientnämndernas verksamhet, där det framgår att dess huvuduppgift är att bistå patienterna med hjälp och stöd att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna.

För att patientnämnderna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt ska landstingen och kommunerna bli skyldiga att organisera patientnämnderna.

Klicka här för mer information.

Annons:

Källor:

Dagens medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: