Ange ditt sökord

Fluor behövs för att stärka tändernas emalj och hjälper även till att skydda miljön runt tanden. Foto: Shutterstock

Fluor behövs för att stärka tändernas emalj och hjälper även till att skydda miljön runt tanden. Foto: Shutterstock

Forskare: Fritt fram fortsätta med fluor

Att fluorid är bra för tänderna är välkänt hos inom såväl forskningsvärlden som hos allmänheten. Internationell forskning har antytt att det finns ett samband mellan en hög fluoridhalt i dricksvattnet och lägre intelligens, något som svenska forskare nu har tittat närmare på.

Annons:

Till sin hjälp har forskarna haft ett stort svenskt datamaterial som man använt för att jämföra barn som under uppväxten på 1980- och 1990-talen fått i sig olika mängder fluorid genom dricksvattnet.

Gäller inte svenskt dricksvatten

Med hjälp av forskningsunderlaget kunde Uppsala-forskarna som står bakom studien konstatera att även om tidigare forskning alltså har antytt att det finns ett samband mellan högre fluoridhalt och lägre intelligens så gäller det i all afall inte på svenskt dricksvatten. Forskarna fann inte något stöd för att fluoridhalterna har negativ effekt på intelligens, mätt som mäns kognitiva förmåga vid mönstringen, eller på skolresultat mätt som resultatet på nationella provet i matematik i årskurs nio.

– Vår studie är den största i sitt slag, och vi finner inte att fluoridhalterna i Sverige är skadliga för intelligensen. Tidigare forskning har visat att mycket höga nivåer av fluorid är skadligt för hälsan. Framtida studier bör fokusera på att finna vid vilken nivå dessa skador kan uppstå. Våra resultat tyder på att dessa nivåer i alla fall befinner sig över det vi har i kommunalt svenskt dricksvatten, säger Mattias Öhman, som är en av två forskare bakom studien.

Fler sysselsatta skulle kunna kopplas till bättre tandhälsa

För dem som har bott i områden med högre fluoridhalt visar studien att tandhälsan är bättre. Rapportförfattarna var även intresserade av hur det gick på arbetsmarknaden. De finner att de som under uppväxten bodde i områden med högre fluoridhalt tycks vara sysselsatta i något högre utsträckning vid 22–29 års ålder och ha en något högre arbetsinkomst.

– Att inkomsten skulle öka är ett förvånande resultat som vi inte riktigt kan förklara. Kanske är det så att god tandhälsa är positivt på arbetsmarknaden, säger Mattias Öhman.

Allt tyder med andra ord på att det är fritt fram att fortsätta med flour i sin dagliga tandvård. 

Fakta studien

Studien baseras på information om fluoridhalterna i Sveriges drygt 1 700 kommunala vattenverk. Studien utnyttjar att fluoridhalterna varierar mellan olika vattenverk och till följd av individers flyttmönster. Intelligens för män mättes i samband med mönstringen, medan tandhälsa, matematikresultat, sysselsättning och inkomst mättes för både män och kvinnor. Mätperioden skiljer sig åt för olika utfall. Fokus i studien är individer födda mellan åren 1985 och 1992. Individerna följs fram till 2014.

Fakta fluor

Fluor behövs för att stärka tändernas emalj och hjälper även till att skydda miljön runt tanden. Båda dessa egenskaper är vetenskapligt dokumenterade. Fluor är väldigt bra för tänderna. Det är viktigt att vara rädd om barns tänder eftersom deras mjölktänder är mycket mjukare än permanenta vuxentänder. Var noga med kosten, vad du ger barnet att dricka och med att borsta barnets tänder med fluortandkräm för att stärka emaljen. Det har förekommit en debatt huruvida för högt fluorintag är farligt och kan orsaka hjärnskador hos barn. Även toxikologiska och miljömässiga faktorer diskuteras. Det handlar framförallt om mängden fluor. Allt kan vara farligt i för stor mängd. Amerikanska forskare redovisade 2012 tecken på att ett för högt intag av fluor hos barn via dricksvatten med tillsatt fluor, kan påverka hjärnans utveckling. Drickvatten med tillsatt fluor förekommer i vissa stater i USA, men inte i Sverige. Rönen är bara indikationer och det behövs fler studier och mer forskning innan det går att dra några säkra slutsatser. Enligt Läkemedelsverket är det osannolikt att normal fluoranvändning via tandkräm skulle medföra risker. En liten mängd fluor är inte farligt, anser både Livsmedelsverket och experter. Om ett barn får i sig en stor mängd fluor, till exempel genom att sätta i sig en tub fluortandkräm, kan barnet få förgiftningssymptom och må illa. Det är oerhört ovanligt, men om det händer ska du kontakta sjukvården. (Källa: Folktandvården Stockholm)

Annons:

Källor:

IFAU-rapport 2017:20 Effekterna av fluorid i dricksvattnet är skriven av Linuz Aggeborn och Mattias Öhman, båda verksamma vid Uppsala universitet. Rapporten bygger på IFAU Working Paper 2017:20.

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: