Forskare: En snusdosa om dagen ökar risken för typ 2-diabetes

Forskare: En snusdosa om dagen ökar risken för typ 2-diabetes

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Att snusa kan visa sig öka risken för att drabbas av typ 2-diabetes. Det gäller i alla fall den som snusar regelbundet.

Det hävdar forskarna bakom en ny stor svensk studie som misstänker att det är nikotinet som orsakar riskhöjningen.

Befolkningsstudier som underlag

Det är forskare vid Karolinska institutet och Umeå och Lunds universitet som har arbetat med studien. Studien bygger på fem olika befolkningsstudier där man har följt 54 500 män mellan åren 1990 och 2013 och har publicerats i Jouranl of Internal Medicine.

Personerna i studien hade aldrig rökt, vilket forskarna menar gör resultaten extra starka då resultatet uteslutande gällde just snuset. I studien tog man även hänsyn till ärftlighet för typ 2-diabetes.

En dosa om dagen eller mer.

Studien visar att personer som snusar en dosa om dagen eller mer har en 70 procent ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes. Riskökningen är lika hög som för den som röker. 

Personer som snusar 5-6 dosor i veckan hade en 40-procentig riskökning. Däremot såg man ingen riskökning alls hos personer som snusar färre än fem dosor i veckan.

 

Veckans fråga

Har du använt en hjärtstartare?

Nyhetsbrev

E-postadress