Ange ditt sökord

Det finns idag mycket effektiv behandling att få, så pass effektiv att den nästan sänker virusnivån till noll och ger en mycket låg risk att överföra hiv till andra.  Foto: Shutterstock

Det finns idag mycket effektiv behandling att få, så pass effektiv att den nästan sänker virusnivån till noll och ger en mycket låg risk att överföra hiv till andra. Foto: Shutterstock

Folkhälsomyndigheten vill öka kunskapen om hiv

Hiv idag är inte som igår. Stora medicinska framsteg har lett fram till dagens effektiva behandling av hiv. Ändå råder stora kunskapsluckor hos allmänheten. Folkhälsomyndigheten har därför startat en informationssatsning som ska öka kunskapen och minska stigmatiseringen kring hiv.

Annons:

I forskningsrapporten Att leva med hiv i Sverige, gjord av Folkhälsomyndigheten och forskare vid Karolinska institutet, framgår att en majoritet av alla som lever med hiv inte vågar vara öppna om sin hivinfektion. 

Kunskapsbrist påverkar personer med hiv negativt

Resultatet från studien visar att personer som lever med hiv påverkas negativt av den kunskapsbrist som råder i samhället. 

En nygjord undersökning från Novus tyder på samma sak, något som kan ge upphov till negativa attityder och rädsla. Ofta är kunskapen helt felaktig eller föråldrad och gör att personer som lever med hiv inte vågar prata om det och känner sig diskriminerade.

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, konstaterarar att det är mycket olyckligt och att kunskapen om hiv behöver bli bättre. 

Mycket effektiv behandling av hiv

Därför har Folkhälsomyndigheten, med start 2 november, dragit igång en informationssatsning som syftar till att uppdatera och öka allmänhetens kunskaper om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige. 

För faktum är att det i dagens Sverige är helt annorlunda att leva med hiv jämfört med hur det var förr. Det finns idag mycket effektiv behandling att få, så pass effektiv att den nästan sänker virusnivån till noll och ger en mycket låg risk att överföra hiv till andra. Man brukar kalla det en välinställd behandling, något som 95 procent av de hivsmittade har och de förväntas därmed ha samma livslängd som en person utan hiv. 

Men tyvärr har många ändå en felaktig uppfattning och tror att hivläkemedel inte minskar smittsamheten. Man hoppas därför att informationssatsningen ska förändra de negativa attityderna och minska både stigmatiseringen och diskrimineringen.

Fakta om forskningsrapporten

I den aktuella rapporten från Folkhälsomyndigheten har drygt 1 100 personer som lever med hiv medverkat. Rapporten redovisar den första heltäckande studien i Sverige där livskvaliteten har undersökts bland personer som lever med hiv.

Rapporten ska kunna användas som kunskapsunderlag av personer som arbetar med eller för personer som lever med hiv. Resultaten kan därmed bidra till eller bli underlag för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.  

 

Läs mer

www.hividag.se
Allt om hiv 

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: