Ange ditt sökord

Om en vuxen eller ett äldre syskon i en familj konstaterats ha kikhosta ska spädbarn i den familjen behandlas med antibiotika i förebyggande syfte. Foto: Shutterstock

Om en vuxen eller ett äldre syskon i en familj konstaterats ha kikhosta ska spädbarn i den familjen behandlas med antibiotika i förebyggande syfte. Foto: Shutterstock

Folkhälsomyndigheten: Fler barn kan komma att dö av kikhosta

Läkare och myndigheter går nu ut med en uppmaning att ta kikhosta på större allvar då kikhosta hos små barn är potentiellt livshotande. Varningen är en följd av att flera spädbarn under sommaren har vårdats på sjukhus för kikhosta och att två spädbarn nyligen avled till följd av sjukdomen.

Annons:

Det rapporterar bland annat Sveriges radio. 

Potentiellt livsfarligt

Kikhosta hos barn är potentiellt livshotande och Peter Iveroth säger att om en vuxen eller ett äldre syskon i en familj konstaterats ha kikhosta ska spädbarn i den familjen behandlas med antibiotika i förebyggande syfte.

Anledningen är att även om vården ska vara restrektiv med antibiotika när det gäller bakterieinfektioner så är kikhosta potentiellt livshotande för spädbarn och man bör därför sätta in förebyggande behandling direkt. Hittills i år har två spädbarn avlidit till följd av kikhosta, båda knappt en månad gamla. Barnen var tidigare helt friska och födda i normal tid. Tidigare har cirka ett dödsfall inträffat vartannat år.

Frikostigare tester

Efter de senaste svåra och i två fall dödliga fallen av kikhosta uppmanar man vårdcentraler att vara mer frikostiga med tester för kikhosta. Peter Iveroth är smittskyddsläkare i Jönköpings län och säger till radion att man bör framförallt vara frikostig med att testa för kikhosta i familjer där det finns spädbarn.

 

Vuxna och äldre barn kan nämligen drabbas av sjukdomen eftersom det grundläggande vacciner bara håller i mellan tio till femton år men det är först när spädbarn smittas som det kan bli farligt.

Folkhälsomyndigheten varnar

Efter de många allvarliga fallen av kikhosta går även Folkhälsomyndigheten ut via sin hemsida och varnar nyblivna föräldrar för den smittsamma sjukdomen. Man ser en klar ökning av antalet fall jämfört med tidigare år och statsepidemiolog Anders Tegnell säger till TT att man inte utesluter att fler barn kan komma att dö till följd av kikhosta.

Folkhälsomyndigheten ser nu över vilka åtgärder som kan vidtas för att skydda de allra minsta spädbarnen, som är de som drabbas hårdast. Kikhostefallen har rapporterats från olika regioner i Sverige, men under den senaste månaden har flest fall rapporterats från Gävleborg. Trots den höjda beredskapen anser man från Folkhälsomyndighetens sida att läget fortfarande är under “hyfsad kontroll” men att det är viktigt att vara uppmärksam på personer som haft långvarig hosta och som har nära kontakt med barnet, då främst föräldrar eller syskon.

Annons:

Källor:

Sveriges Radio, Folkhälsomyndigheten, TT

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: