Ange ditt sökord

Intresset för tänder och munhygien ökade i skolorna som deltog i försöket. Foto: Shutterstock

Intresset för tänder och munhygien ökade i skolorna som deltog i försöket. Foto: Shutterstock

Fasta tandhygienistmottagningar i skolan lönar sig

Ett försök med tillgång till tandvård fyra timmar i veckan på två grundskolor har visat sig framgångsrikt. Förutom att få ökad kunskap om tänderna ledde det även till färre hål.

Annons:

Även om tandhälsan har förbättrats senare år så leder förändrade levnadsvanor och att ungdomar inte följer rekommendationen om att borsta med fluortandkräm två gånger per dag till att mellan 10 och 15 procent av alla barn och ungomarhar allvarliga problem med karies. 

Omfattande tandvårdsprogram

Det var forskare vid Sahlgrenska akademin som under två år genomförde försöket med tandhygienistmottagning på två skolor i Uppsala län. 

De två grundskolorna hade tillgång till en kostnadsfri tandhygienistmottagning fyra timmar i veckan. I programmet ingick inte bara tandhälsokontroller och regelbunden flourlackning utan även undervisning om munhälsa, hälsa och tobak.

Programmet var effektivt men en del ungdomar var inte helt positiva till att få behandling med fluorlack på tandemaljen enligt Eva Hedman, doktorand vid Sahlgrenska Akademin.

Ökad kunskap, mindre karies

När man jämförde grupperna som genomgått programmet med en grupp som inte hade gjort det visade det sig att ungdomarna i testgruppen i mindre utsträckning drabbades av karies.

Dessutom ökade ungdomarnas erfarenhet och uppfattning om munhälsa samtidigt som Eva Hedman konstaterar att kunskapen kan vändas i två riktningar. Det är viktigt för tandvårdspersonal att förstå och ha en uppfattning om ungdomars erfarenhet och uppfattning kring hälsofrämjande tandvård. Genom att förstå hur ungdomar tänker om ämnet skulle man kunna få en bättre tandhälsa.

Fasta tandhygienistmottagningar i skolan lönar sig

Enligt Eva Hedman lönar det sig att ha fasta tandhygienistmottagningar i skolan då det kan ge barn och ungdomar förebyggande insatser på ett naturligt sätt. 

Eftersom många barn och ungdomar fortfarande har allvarliga problem med karies konstateras i den aktuella avhandlingen att när tandhygienister får arbeta i skolan ökar ungdomars intresse att sköta sina tänder och andelen ungdomar med hål i tänderna minskar.

Eva Hedman konstaterar i utvärderingen man gjorde efter försöket att fler elever ansåg att deras tänder var mycket viktiga och delade uppfattningen att tandborstning bör ske två gånger per dag.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: