Ange ditt sökord

Att vaccinera sin katt regelbundet enligt rekommendation kan minska risken att katten drabbas av kattpest. Foto: Shutterstock

Att vaccinera sin katt regelbundet enligt rekommendation kan minska risken att katten drabbas av kattpest. Foto: Shutterstock

Fall av kattpest i Norge – är din katt rätt vaccinerad?

I Norge har två fall av den dödliga virussjukdomen kattpest konstaterats. Svenska myndigheter går nu ut med en påminnelse om att det är viktigt att vaccinera sin katt.

Annons:

Vaccination hjälper till att begränsa spridningen av kattpest och kan även minska risken att katten får kattpest, något som i värsta fall kan vara dödligt. Kattpest är ingen zoonos vilket betyder att den inte kan spridas till människor.

Vanligt virus

Kattpest orsakas av ett vanligt virus, Felint panleukopenivirus (FVP), på svenska kallat kattens parvovirus. Viruset är väldigt smittsamt och dödligt för katter som får det. Samtidigt är viruset mycket vanligt och finns i naturen, över hela världen. Att viruset finns i naturen gör att man inte kan vänta ut en parvovirus-smitta utan det bästa skyddet är att vaccinera sin katt enligt de rekommendationer som finns.

Det kan vara svårt att “få bort” viruset från såväl inomhus- som utomhusmiljöer och det är inte heller alltid som en drabbad katt uppvisar symtom. Därför menar man att kattpest kan föreligga överallt där det finns ovaccinerade katter.

Symtom vid kattpest

Om din katt är infekterad sprider den viruset framförallt via avföringen. Katten kan vara smittsam under lång tid, upp till flera månader och det är inte alltid katten själv visar några symtom. Katterna smittar inte nödvändigtvis varandra genom att träffas utan de kan smittas i själva miljön där viruset finns. Viruset kan leva upp till ett år i miljön (ute eller inne) och en innekatt kan drabbas av att vi människor drar in viruset via kläder, skor och andra föremål.

Symtom till följd av en infektion med kattens parvovirus ses vanligen inom fyra till fem dagar. Hur sjuk en infekterad katt blir varierar. Många vuxna katter blir inte alls sjuka. Andra får feber och blir allmänt trötta, ofta under cirka tre dagars tid, för att sedan tillfriskna helt. Anledningen till att katter bör vaccineras mot kattpest är att katter som rabbas blir mycket dåliga. Dödligheten är hög, särskilt hos unga katter och sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt. Ibland kan katten avlida inom ett par timmar efter första symtomen. Om sjukdomsförloppet är lite långsammare kan man i typiska fall se följande symtom:

  • hög feber
  • tecken på buksmärtor
  • slöhet
  • katten
  • kräks
  • kraftig diarré
  • uttorkning

Hos dräktiga katter förekommer fall där honan inte uppvisar symtom men att det istället blir missfall eller att kattungarna föds infekterade och med olika typer av hjärnskador. Detta kan man se först efter 2-3 veckor.

Vaccination vid kattpest viktigt

Då viruset som sprider kattpest finns överallt är den bästa förebyggande åtgärden vaccinering. Och ju fler katter som är vaccinerade, desto färre riskerar att sprida kattpest vidare. En katt som är korrekt vaccinerad utvecklar ett skydd mot pravoviruset. Det innebär att katten inte sprider virus i sin avföring och under normala förhållanden inte heller blir sjuk.

Med anledning av de två fall som nu har konstaterats i Norge uppmuntrar svenska statsveterinären Lotta Gunnarsson i en intervju med Aftonbladet svenskarna att vaccinera sina katter. Lotta Gunnarsson säger till tidningen att även Sverige kan se fall av kattpest men att det inte betyder att det nödvändigtvis “sprids” från Norge till Sverige. Viruset är så vanligt och finns överallt däremot menar hon att alla kattägare bör se de inträffade fallen som en påminnelse om att vaccinera sina katter. Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt och kring vaccination. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Fakta: Vanliga frågor om kattens parvovirus

Skall jag vaccinera min katt och i så fall varför? Vaccin mot kattens parvovirus är att betrakta som ett basvaccin för katter i Sverige, vaccinering rekommenderas normalt för samtliga katter.

När, och hur ofta, skall jag vaccinera min katt? Tala med din veterinär för att få råd kring korrekt vaccinering.

Kan människor smittas och bli sjuka av kattens parvovirus? Nej.

Kan min hund smittas och bli sjuk av kattens parvovirus? Nej.

Är det sant att även katter som enbart lever inomhus, utan att träffa andra katter, också kan insjukna i kattpest? Ja.

Annons:

Källor:

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Aftonbladet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: