Ange ditt sökord

Flickor och kvinnor med ADHD löper enligt studien dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med pojkar och män med samma diagnos. Foto: Shutterstock

Flickor och kvinnor med ADHD löper enligt studien dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med pojkar och män med samma diagnos. Foto: Shutterstock

Förhöjd risk att dö i förtid med ADHD-diagnos

Människor diagnostiserade med ADHD löper större risk att dö i förtid jämfört med övriga personer. För de som fick diagnosen i vuxen ålder är risken något högre, särskild för kvinnor.

Annons:

 

ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder och är ett funktionshinder som drabbar både barn och vuxna. Den kännetecknas av koncentrationssvårigheter, dålig impulskontroll och överaktivitet. Diagnosen har tidigare kopplats samman med riskfyllt beteende och nu har danska forskare vid Aarhus Universitet undersökt sambandet mellan ADHD och dödlighet i en studie som publicerats i tidskriften The Lancet.

Studie på danska barn

Resultatet av studien har visat på flera saker, bland annat att personer med ADHD har en fördubblad risk att dö i förtid än personer som inte har diagnosen. Dubbelt så hög risk gällde dessutom för flickor och kvinnor när man jämförde med män med samma diagnos. Studien visade också att risken ökade ju äldre man var när diagnosen fastställdes. Den var exempelvis fyrdubblad för personer som fick diagnosen vid 18 år eller äldre, i jämförelse med en individ i samma ålder utan ADHD.

Studien omfattar närmare två miljoner barn som föddes i Danmark mellan 1981 och 2011. Av dessa hade fler än 32 000 personer diagnosen ADHD. Personerna följdes från dagen de föddes fram till 2013, dock som mest i 32 år.

Diagnos bör fastställas tidigt

Forskarnas iakttagelser stod sig även efter att de hade inkluderat andra möjliga faktorer såsom kön, ålder, psykiatriska diagnoser eller föräldrarnas utbildning. 

De förhöjda riskerna understryker enligt Søren Dalsgaard, som är en av forskarna bakom studien, hur viktig forskningen är och varför det är väsentligt att diagnostisera ADHD i god tid.

Inte ett helt representativt resultat

Den aktuella danska studien är det första beviset på ökad dödlighet bland individer med ADHD. Men trots det stora underlaget varnar forskarna för att resultatet inte bör ses som helt representativt för alla med ADHD. Det krävs till exempel mer för att bli diagnostiserad med ADHD i Danmark än i jämförelsevis USA, vilket gör att symtomen överlag är svårare i Danmark.

För oroliga föräldrar och patienter vill Stephen Faraone, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid SUNY Upstate Medical University i USA, lugna med att säga att den absoluta risken för förtida död är låg. Studier som denna är bra för att den ger mer kunskap och att denna och andra risker kan minska betydligt med evidensbaserade behandlingar.

Annons:

Källor:

SVT och Dagens Medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: