Ange ditt sökord

Bristande kunskap kring typ 1-diabetes hos skolpersonal, kan göra att elever med den kroniska sjukdomen inte klarar av skolan lika bra som sina klasskamrater. Foto: Getty Images

Bristande kunskap kring typ 1-diabetes hos skolpersonal, kan göra att elever med den kroniska sjukdomen inte klarar av skolan lika bra som sina klasskamrater. Foto: Getty Images

Förbättra skolan för elever med typ 1-diabetes

Skolans ansvar är att säkerställa stöd och kunskap för elever med typ 1-diabetes, men bristande insatser leder till sämre studieresultat och ökad risk för komplikationer. Gratis utbildning kan dock göra skillnad.

Annons:

Barn som lever med typ 1-diabetes ställs inför utmaningar som kan påverka deras skolprestationer negativt. Trots tydliga riktlinjer och kostnadsfri utbildning för skolpersonal, har anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om bristande stöd ökat de senaste åren. Det är dags att förstå att skolans personal, inklusive rektorer och lärare, har en avgörande roll att spela för att säkerställa framgång och välbefinnande för elever med typ 1-diabetes.

Elevers säkerhet i fokus – lagen och skolans ansvar

Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som kräver omfattande egenvård. Enligt lag är skolan skyldig att tillhandahålla stöd för dessa elever under skoltid. Bristande kunskap och bristande stöd kan medföra allvarliga konsekvenser, inklusive livshotande situationer på kort sikt och långsiktiga effekter som sämre studieresultat, mental ohälsa och diskriminering i samhället.

Forskning visar att elever med typ 1-diabetes presterar sämre i skolan än sina friska kamrater och detta kan följa med dem in i vuxenlivet och resultera i lägre inkomster än genomsnittet. En av de främsta orsakerna till detta är bristande kunskap och stöd från skolpersonalen.

Det är av största vikt att elever med typ 1-diabetes får rätt stöd och förutsättningar för att de ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential som andra elever. Hanteringen av deras sjukdom har direkt påverkan på deras skolresultat eftersom både för lågt och för högt blodsocker kan leda till koncentrationssvårigheter och försvåra inlärningen.

Behov av bättre kunskap om diabetes typ-1 i skolan

Tyvärr saknar många rektorer och huvudmän den grundläggande kunskap som krävs för att förstå konsekvenserna av de beslut de tar för elever med typ 1-diabetes. Därför är det av yttersta vikt att utbildning om typ 1-diabetes blir mer tillgänglig och spridd. Det är en investering i tid som är väl värd det, eftersom typ 1-diabetes kan drabba någon elev eller anställd när som helst. Med ökad kunskap om symptomen på typ 1-diabetes skulle många kunna undvika att bli livshotande sjuka.

Gratis digital utbildning för alla – om diabetes

Vi förstår att skolans personal har en hög arbetsbörda och befinner sig under stor press. Men det är just denna personal som har möjlighet att göra en avgörande skillnad i elevernas liv och bidra till att förändra samhällets syn på personer med funktionsnedsättningar. Därför har vi tagit fram en gratis digital utbildning som tar endast 20 minuter att genomföra. Denna korta investering i tid kan bidra till att förändra statistiken och skapa en bättre framtid för barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Var med och gör skillnad!

Kort om typ 1-diabetes

Årligen diagnostiseras över 950 barn och minst lika många vuxna med typ 1-diabetes i Sverige. Antalet fall ökar kontinuerligt, och orsakerna är ännu oklara. Sammanlagt lever över 55 000 personer i Sverige med denna kroniska sjukdom, inklusive både barn och vuxna. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens immunförsvar attackerar de egna insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Utan insulin kan man inte överleva, och personer med typ 1-diabetes måste därför tillföra insulin vid varje måltid, varje dag, livet ut, antingen genom insulinpenna eller insulinpump. Vem som helst kan drabbas och det finns ingenting man kan göra eller undvika för att minska risken att drabbas

Läs mer om typ 1-diabetes.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: