Ange ditt sökord

Möjliga förklaringar till att äldre patienter verkar gynnas av att ha en kvinnlig läkare är att kvinnorna är mer benägna att följa kliniska riktlinjer.  Foto: Shutterstock

Möjliga förklaringar till att äldre patienter verkar gynnas av att ha en kvinnlig läkare är att kvinnorna är mer benägna att följa kliniska riktlinjer. Foto: Shutterstock

Färre dödsfall med kvinnlig läkare

Patienter som behandlades av kvinnliga läkare hade lägre dödlighet än de patienter som behandlades av en manlig läkare. Det visar en ny observationsstudie från USA.

Annons:

I studien analyserades data från närmare en miljon patienter som var 65 år eller äldre. Dock går det inte att fastslå några orsakssamband utifrån resultaten.

Kvinnor lägger mer fokus på personcentrerad vård

Möjliga förklaringar till att äldre patienter verkar gynnas av att ha en kvinnlig läkare är att kvinnorna är mer benägna att följa kliniska riktlinjer. Även att kvinnliga läkare lägger större fokus på personcentrerad vård tror forskarna kan vara tänkbara förklaringar. 

Enligt resultatet från den amerikanska studien var dödligheten 11,07 procent bland patienter som fick behandling av en kvinnlig läkare, medan det för patienter som behandlades av en manlig läkare hade 11,49 procent dödlighet. Detta sett efter en period om 30 dagar. Även andelen återinläggningar inom 30 dagar var något lägre för de kvinnliga läkarna.   

Kanske inte kan appliceras på alla specialiteter 

Samtliga patienter som deltog i studien hade intensivvård mellan åren 2011 och 2014 till följd av bland annat sepsis och arytmier, oregelbunden hjärtrytm. Resultaten justerades bland annat för läkarnas ålder samt patienternas primära diagnos och inkomst.   

Om det skulle visa sig finnas ett samband med arbetssättet hos de kvinnliga och manliga läkarna skulle närmare 32 000 färre patienter dö årligen om männen kunde åstadkomma samma resultat som kvinnorna, menar forskarna.  

Man ska också säga att en av studiens svagheter är att den berör intensivvårdsläkare, det är inte säkert att forskningsfynden kan appliceras på andra specialiteter.

Annons:

Källor:

Dagens Medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: