Ange ditt sökord

Antalet upptäckta fall av tuberkulos i Sverige har enligt Folkhälsomyndigheten fördubblats på de senaste tio åren. Foto: Shutterstock

Antalet upptäckta fall av tuberkulos i Sverige har enligt Folkhälsomyndigheten fördubblats på de senaste tio åren. Foto: Shutterstock

Tbc smittar via bakterier, bakterier som man kan bära på en lång tid innan själva sjukdomen bryter ut. Foto: Shutterstock

Tbc smittar via bakterier, bakterier som man kan bära på en lång tid innan själva sjukdomen bryter ut. Foto: Shutterstock

Dubbelt så många fall av tbc upptäckta i Sverige

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att antalet tbc-fall i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren.

Annons:

På tio år har tbc-fallen fördubblats, det visar färska siffror från Folkhälsomyndigheten och som blanda annat Sveriges television rapporterat om.

Kan ligga latent

Tbc smittar via bakterier, bakterier som man kan bära på en lång tid innan själva sjukdomen bryter ut. Det förekommer att vissa aldrig blir sjuka överhuvudtaget utan bakterierna helt enkelt ligger vilande hela livet, utan att ge några symtom.

Smittan sprids i luften från den smittade personen.

Tbc ansågs utrotad

Fram tills mitten av 1970-talet ingick tbc-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet. Den hade då ingått i vaccinationsprogrammet sedan 1940-talet men tbc ansågs efter 30 år vara i stort sett utrotad i Sverige.

De senaste tio åren har dock antalet fall ökat och 2015 upptäcktes 835 nya fall av TBC. Läkare som upptäcker tbc måste anmäla detta så att man kan följa utvecklingen.

Risken att få tbc ute i samhället låg

De flesta av de nya fall av tbc som rapporterats har handlat om personer som är födda utomlands, i länder där tbc är vanligt. Personerna har smittats innan de kommit till Sverige men Folkhälsomyndigheten menar att det risken för att få tbc genom att vistas ute i samhället är låg.

För även om antalet tbc-smittade i Sverige ökat så ser man ingen ökning av antalet fall som smittats i Sverige.

Går att behandla

Det finns ett stigma kring tbc och det bidrar till att många som är sjuka inte vill berätta. Tbc går att behandla men det kräver medicinering med kraftig antibiotika. Behandlingen kan även ge svåra biverkningar.

I allt fler länder förekommer tyvärr även antibioitkaresistenta tbc-stammar, något som även rapporterats i Sverige skriver SVT.se Dessa tbc-stammar är svårbehandlade då få typer av antibiotika går att använda vid behandling.

Fakta tuberkulos (tbc)-symtom

När tbc drabbar lungorna får man ofta en envis hosta i flera veckor. Bröstsmärtor och blod i upphostningarna är vanligt. Ibland händer det att tbc i tidigt skede är helt symptomfri trots tydliga spår av sjukdomen i lungorna. Lungförändringarna upptäcks i sådana fall vid rutinmässig lungröntgen. Vid tbc i lungor eller andra organ är det vanligt att den som blir sjuk känner sig svag, allmänt hängig, trött och aptitlös. Många tuberkulospatienter blir allt magrare och kan få måttlig men långdragen feber och nattsvettningar. Vid miliartuberkulos är symptomen med allmänpåverkan och feber särskilt tydliga.

  • Envis hosta
  • Blod i upphostningarna
  • Bröstsmärtor
  • Trötthet
  • Aptitlöshet
  • Långdragen feber
 
Annons:

Källor:

Svt.se, Hjärt- lungfonden

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: