Ange ditt sökord

Resultaten visar att det var vanligare att personer med låg kontroll i jobbet ökade rejält i vikt. Foto: Shutterstock

Resultaten visar att det var vanligare att personer med låg kontroll i jobbet ökade rejält i vikt. Foto: Shutterstock

Ditt jobb kan orsaka övervikt – testa hur din arbetssituation ser ut!

Personer med låg kontroll i jobbet ökade rejält i vikt och

Annons:

höga krav på jobbet tycks även vara en grogrund för viktuppgång hos kvinnor, oavsett om de har akademisk utbildning eller inte.

Det framgår av en studie på drygt 3 800 svenskar som publicerats i en artikel i tidskriften International Archives of Occupational and Environmental Health. Artikeln är ett resultat av ett samarbete mellan flera forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, och forskare vid Umeå universitet.

Fick svara på frågor – om jobbsituationen

Till grund för artikeln finns den svenska populationsbaserade studien Västerbotten Intervention Program från vilken 3 872 personer inkluderades. Kvinnorna och männen i studien har under 20 års tid undersökts vid tre tillfällen med avseende på bland annat kroppsvikt och krav och kontroll i arbetet. De har följts från antingen 30 till 50 års ålder, eller från 40 till 60.

För att skatta kravnivå på jobbet har personerna fått svara på frågor om arbetstempo, psykiska påfrestningar, om det finns tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna och hur ofta kraven som ställs är motstridiga. Frågorna om kontroll i arbetet handlar bland annat om hur ofta man lär sig något nytt, om jobbet kräver fantasi, hög kompetens, om man själv kan välja vad som ska göras, och hur det ska göras.

Höga krav under lång tid påverkar kvinnors vikt

Resultaten visar att det var vanligare att personer med låg kontroll i jobbet ökade rejält i vikt, definierat som tio procents viktökning eller mer, under studiens gång. Detta gällde både kvinnor och män. Däremot spelade långvarig exponering för höga krav enbart roll för kvinnor. Drygt hälften av kvinnorna som varit exponerade för höga krav hade en stor viktuppgång över 20 år, och deras viktuppgång var ungefär 20 procent högre jämfört med kvinnor med låga krav på arbetet.

– Det vi kunde se var att höga krav på jobbet spelade roll för kvinnornas viktuppgång, medan det för männen inte fanns någon association mellan höga krav och viktuppgång, säger Sofia Klingberg, forskare inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och förstaförfattare bakom studien.

Hög utbildning skyddar inte mot övervikt

Akademisk utbildning eller ej förklarar inte sambanden i studien. Inte heller kostkvalitet eller andra livsstilsfaktorer. Uppgifterna om kostintag kommer dock från deltagarna själva, med viss risk för felrapportering.

– När det gällde kravnivån i arbetet var det bara kvinnorna som påverkades. Vi har inte undersökt de underliggande orsakerna men man kan tänka sig att det handlar om en kombination av krav på jobbet och att kvinnor oftare tar större ansvar för hemmet, vilket kan göra det svårt att hinna träna och leva hälsosamt, säger Sofia Klingberg.

Samtidigt är studien relevant ur folkhälsoperspektiv med tanke på problemen kring arbetsrelaterad stress. Genom att identifiera grupper som är känsliga för stress och arbeta för att minska den arbetsrelaterade stressen skulle man sannolikt kunna reducera inte bara viktuppgång utan även insjuknande i bland annat hjärtkärlsjukdom och diabetes, menar forskarna.

Test – höga krav på jobbet eller inte? Hög eller låg kontrollnivå?

Självtest med frågor från forskningsstudien.

KRAV Testet ger 4-16 poäng. 11 poäng eller mer = höga krav.

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort?
Ja ofta = 4
Ja ibland = 3
Nej sällan = 2
Nej så gott som aldrig = 1

Är ditt arbete psykiskt påfrestande?
Ja ofta = 4
Ja ibland = 3
Nej sällan = 2
Nej så gott som aldrig = 1

Har du tillräckligt med tid för dina arbetsuppgifter?
Ja ofta = 1
Ja ibland = 2
Nej sällan = 3
Nej så gott som aldrig = 4

Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete?
Ja ofta = 4
Ja ibland = 3
Nej sällan = 2
Nej så gott
som aldrig = 1

KONTROLL Testet ger 6-24 poäng. Kvinnor: 18 poäng eller mindre = låga krav. Män: 19 el. mindre = låga krav.

Får du lära dig nya saker i ditt arbete?
Ja ofta = 4
Ja ibland = 3
Nej sällan = 2
Nej så gott som aldrig = 1

Kräver ditt arbete skicklighet?
Ja ofta = 4
Ja ibland = 3
Nej sällan = 2
Nej så gott som aldrig = 1

Kräver ditt arbete påhittighet?
Ja ofta = 4
Ja ibland = 3
Nej sällan = 2
Nej så gott som aldrig = 1

Innebär ditt arbete att man gör samma saker om och om igen?
Ja ofta = 1
Ja ibland = 2
Nej sällan = 3
Nej så gott som aldrig = 4

Frihet att bestämma hur arbetet ska utföras?
Ja ofta = 4
Ja ibland = 3
Nej sällan = 2
Nej så gott som aldrig = 1

Frihet att bestämma vad som ska utföras?
Ja ofta = 4
Ja ibland = 3
Nej sällan = 2
Nej så gott som aldrig = 1

Annons:

Källor:

Sahlgrenska akademin Studie: Occupational stress is associated with major long-term weight gain in a Swedish population-based cohort

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: