Din kropp reglerar din vikt - med inbyggd badrumsvåg

Din kropp reglerar din vikt - med inbyggd badrumsvåg

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-12-28
Uppdaterad: 2018-01-03
Författare: Anders Åker

I kroppen har det visat sig att det finns en inbyggd våg som kan reglera kroppens vikt. Fyndet kan även förklara varför det är ohälsosamt med stillasittande.

Exakt hur vågen fungerar vet inte forskarna vid Sahlgrenska Akademin som står bakom upptäckten än men fyndet ger bland annat svar på viktiga frågor relaterade till fetma och ohälsa.

Minskade fettmassan och förbättrade blodsockernivåerna

I studien använde sig forskarna av feta gnagare som med hjälp av vikter som vägde olika mycket gick ned i vikt. Gnagarna gick nästan ner i vikt lika mycket som vikterna som användes.

De extra vikterna gjorde inte bara att djuren minskade fettmassan utan även att blodsockernivåerna förbättrades.

Registreras i benen

Forskarna menar att kroppens vikt registreras i benen vilket i sin tur genererar en signal till hjärnan om att du ska äta mindre och hålla din vikt konstant.

När man har kunnat klargöra hur kroppens våg fungerar hoppas forskarna att fyndet ska kunna leda till läkemedel mot fetma.

Förklaring till varför stillasittande är dåligt för hälsan

Upptäckten kan även vara en förklaring till att forskare på senare år har kunnat koppla samman stillasittande med fetma och ohälsa.

Stillasittande skulle enligt forskarna kunna leda till att den kroppsegna "badrumsvågen" ger ett lågt utslag för kroppsvikten vilket i sin tur leder till att du äter mer och därför går upp i vikt.

 

Veckans fråga

Brukar du älta dina misslyckanden?

Nyhetsbrev

E-postadress