Din inkomst kan påverka den cancervård du får

Din inkomst kan påverka den cancervård du får

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-02-26
Författare: Anders Åker

Hur stor chansen för överlevnad vid prostatacancer är kan bero på hur mycket du tjänar, det visar en svensk studie.

Studien har genomförts av forskare vid bland annat Umeå universitet och visar med statistisk säkerhet att det finns signifikanta skillnader mellan hög- och låginkomsttagare.

Nationella prostatacancerregistret

Studien utgick ifrån data som finns i det Nationella prostatacancerregistret, NPCR och man har studerat cirka 75 000 män med prostatacancer under sju år, 2007-2014. 

Med hjälp av data i NPCR och flera andra sjukvårdsregister, demografiska databaser med information om störfaktorer som samsjuklighet och opererande sjukhus undersökte man sambandet mellan socioekonomisk status, mätt med inkomst och utbildningsnivå, och diagnostisk aktivitet samt behandling.

Skillnader mellan män med högst och lägst inkomst

För de flesta av de kvalitetsindikationer forskarna undersökte fann man skillnader mellan män med högst och lägst inkomst. Studien visar att män med högst inkomst såväl diagnostiserades oftare efter hälsoundersökning, hade mindre svår cancer vid diagnos och kortare väntetid till operation.

Höginkomsttagarna fick även oftare botande behandling för mellan- och högriskcancer och hade något bättre operationsresultat. För män med metastaser och högriskcancer var dödligheten något lägre för män med högst inkomst.

Nationella vårdprogrammet kan jämna ut skillnaderna

De exakta orsakerna till skillnaderna är fortfarande okända men forskarna menar att genom att öka följsamheten till det nationella vårdprogrammet skulle man kunna minska skillnaderna för patienter med prostatacancer.

Resutatet från studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Internationel Journal of Cancer, överrensstämmer med tidigare studier på området.

Veckans fråga

Brukar du rengöra din mobil och/eller ditt mobilskal?

Nyhetsbrev

E-postadress