Ange ditt sökord

Ett läkemedel som används vid diabetes typ 2 kan minska suget efter alkohol. Foto: Getty Images

Ett läkemedel som används vid diabetes typ 2 kan minska suget efter alkohol. Foto: Getty Images

Diabetesläkemedel halverar alkoholdrickandet

Läkemedlet semaglutid, som används vid diabetes typ 2 och fetma, kan också vara effektivt vid behandling av alkoholberoende. En studie från Göteborgs universitet visar att alkoholintaget mer än halverades hos råttor som behandlades med semaglutid.

Annons:

Semaglutid säljs under olika varumärken, inklusive Ozempic. Efter att läkemedlet även godkänts för behandling av fetma har efterfrågan ökat, vilket har lett till svårigheter att få tag på läkemedlet.

Minskat sug efter alkohol med diabetesläkemedlet

Samtidigt har enskilda individer rapporterat om minskat sug efter alkohol när de tar preparatet.

Idag behandlas personer med alkoholberoende genom olika psykosociala metoder och läkemedel. Det finns fyra godkända preparat tillgängliga, men fler behandlingsalternativ behövs, eftersom alkoholberoende är en sjukdom med olika orsaker och läkemedlens effekt kan variera.

Semaglutid är en långverkande substans som bara behöver tas en gång i veckan. Det är det första läkemedlet som påverkar GLP-1-receptorn och kan tas som tablett.

Minskad alkoholkonsumtion även vid återfall

I den aktuella studien, publicerad i tidskriften eBioMedicine, fick råttor med alkoholberoende semaglutid, vilket resulterade i en kraftig minskning av deras alkoholkonsumtion. De behandlade råttorna drack mindre än hälften jämfört med de som inte fick behandling. Även vid återfall minskade alkoholkonsumtionen, vilket är en stor risk för personer med alkoholberoende.

Störst effekt vid både övervikt och alkoholberoende

Studien visar en tydlig effekt, men kliniska studier krävs innan läkemedlet kan användas för behandling av alkoholberoende. Detta tar tid. Om sådana studier genomförs kommer semaglutid sannolikt vara mest fördelaktigt för personer med både övervikt och alkoholberoende.

Forskarna bedömer att resultaten sannolikt kan överföras till människor eftersom tidigare studier på människor, med äldre versioner av diabetesläkemedel som påverkar GLP-1, har visat minskad alkoholkonsumtion hos personer med både alkoholberoende och fetma.

Orsak till att diabetesläkemedlet minskar sug efter alkohol

Studien syftar också till att undersöka varför läkemedlet minskar alkoholkonsumtionen. Resultaten indikerar att en minskad belöningsrespons på alkohol kan vara en bidragande faktor. En del av studien utfördes på möss för att undersöka hur semaglutid påverkar hjärnans belöningssystem.

Alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem, vilket resulterar i frisättning av dopamin både hos människor och djur. Denna process blockeras av läkemedlet hos möss, och enligt forskarnas tolkning kan detta leda till att den belönande känslan av alkohol minskar.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: