Ange ditt sökord

Studien visar att två månader efter barnets födelse kände sig en tredjedel av papporna bekymrade inför föräldrarskapet. Foto: Shutterstock

Studien visar att två månader efter barnets födelse kände sig en tredjedel av papporna bekymrade inför föräldrarskapet. Foto: Shutterstock

Det här oroar sig pappor för

Att bli pappa, vare sig det är för första gången eller om man har barn tidigare, kan ge upphov till oro. Det här är något som måste tas på allvar menar forskare.

Annons:

I en studie ville forskaren Margareta Johansson vid Karolinska institutet ta reda på hur det är att bli pappa i Sverige. Studien visar att det finns orosmoln hos de nyblivna papporna.

Enkätfrågor till papporna

Margareta Johansson är barnmorska och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. För att ta reda på mer om hur det är att bli pappa i Sverige ställde Margareta Johansson enkätfrågor om pappors upplevelser under graviditet, förlossning och det första året som förälder.

Enkäten besvarades av totalt 827 pappor vid fyra separata tillfällen.

Kände sig bekymrade

Studien visar att två månader efter barnets födelse kände sig en tredjedel av de 827 papporna bekymrade inför föräldrarskapet. Andra orosmoln handlade om att uppfostra barnet på ett ansvarsfullt ställ och leva upp til lekonomiska krav samt om barnets hälsa. De pappor som var minst positiva till att få barn och som hade en dålig självskattad psykisk hälsa var de som kände störst oro inför att bli föräldrar.

I linje med tidigare studier uttryckte förstagångsfäder oro för hur föräldraskapet skulle påverka partnerrelationen och hur de skulle hantera mindre fritid, samt rädsla för att inte kunna ge barnet en god uppfostran. Mer förvånande var att det även gällde mer erfarna fäder.

Oro trots delaktighet

I Sverige uppmuntras pappor att vara med och dela på ansvaret för föräldraskapet, pappor inbjuds att närvara vid barnmorskebesök inför förlossningen och att vara delaktiga i föräldrautbildning och vid barnets födelse. Av de 480 föräldrardagarna som finns är även 60 av dessa reserverade enbart för pappor.

Samtidigt har flera studier indikerat att det mest är mammorna som är i fokus för vård under barnafödandet, och att pappor upplever ett bristande stöd.

Ökat stöd

Trots delaktighet finns det alltså orosmoln hos pappor i landet och Margareta Johansson har en teori om vad man behöver göra.

– Det är viktigt att män uppmuntras att diskutera sina tankar inför faderskapet. Det kan också vara värdefullt med insatser som riktar sig enbart till pappor, särskilt för den grupp som känner sig mindre positiva till att bli förälder. Då gör man inte bara papporna en tjänst, utan även barnen, mammorna och jämställdheten i stort, säger Margareta Johansson.

Margareta Johansson menar att det alltid innebär en förändring för en familj att få ett barn och att svårigheterna med att uppnå en bra balans mellan arbete och familj tycks bara blir mer komplicerad för varje barn. Därför kan även fäder som har barn sedan tidigare behöva stöd i föräldrarollen menar Margareta Johansson.

Annons:

Källor:

Karolinska institutet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: