Ange ditt sökord

En brist med dagens sjukhus är bland annat att det saknas effektiva sätt att hålla smittade patienter skilda från varandra. Foto: Shutterstock

En brist med dagens sjukhus är bland annat att det saknas effektiva sätt att hålla smittade patienter skilda från varandra. Foto: Shutterstock

Dagens sjukhus inte rustade för framtiden

I en tid med många virusinfektioner som sprids över världen och en växande antibiotikaresistens ställs nya typ av krav på våra sjukhus. Krav som dagens sjukhus inte möter, enligt en avhandling från Lunds universitet.

Annons:

Det behövs bland annat fler enkelrum och separata ingångar för att kunna åtskilja smittsamma och icke smittsamma patienter.

Resistens bakterier ställer högre krav på sjukhusen

I och med att allt fler bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika och att hivsmitta, svininfluensa och andra nya virussjukdomar tillkommit, blir det allt tydligare att dagens sjukhus inte är anpassade för att möta vår tids utmaningar. Många av dagens stora sjukhus började planeras på 60-70-talen, det vill säga i en tid då resistenta bakterier inte hunnit bli ett växande problem.

En brist med dagens sjukhus är bland annat att det saknas effektiva sätt att hålla smittade patienter skilda från varandra och icke smittade patienter.

Dagens sjukhus brister i vårdhygien 

Vid Skånes universitetssjukhus har man därför skapat en ny infektionsklinik som är byggd enligt nya principer som är anpassade för att kunna möta framtidens krav.

Torsten Holmdahl är läkare och klinikchef på den nya infektionskliniken och i hans avhandling kan man läsa om planeringen och bygget av den nya infektionskliniken. Han menar att en brist med dagens sjukhus är vårdhygienen. Det finns för få enkelrum och för få rum, men också att rummen saknar separata ingångar. Då man inte kan hålla isär smittade personer ökar risken för bakterie- och virusinfektioner.

Behövs fler anpassade kliniker 

Joakim Larsson från Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg håller med om att dagens sjukhus inte riktigt räcker till när det gäller att hantera svåra infektioner. Han menar därför att vi behöver fler anpassade kliniker där patienter som bär på särskilt problematiska multiresistenta bakterier kan omhändertas på ett effektivt sätt utan risk för smittspridning. 

Torsten Holmdahl tycker att vårdhygien bör vara en av de högst prioriterade aspekterna när man bygger nya sjukhuslokaler. Den nya infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus är därför byggd med mycket högt ställda krav på smittsäkerhet. 

Annons:

Källor:

Lunds universitet, Sveriges radio

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: