Ange ditt sökord

Man bör alltid stanna hemma om man är sjuk, men nu är det än viktigare att stanna hemma vid minsta symtom. Foto: Shutterstock

Man bör alltid stanna hemma om man är sjuk, men nu är det än viktigare att stanna hemma vid minsta symtom. Foto: Shutterstock

Coronavirus covid-19: Skillnaden på influensa, förkylning, allergi och covid-19 – symtomguide

Det finns vissa skillnader mellan influensa, förkylning och coronaviruset covid-19, även om det kan vara svårt att skilja dem åt. Då coronaviruset numera har muterat flera gånger ser vi att symtom som exempelvis nysningar är vanligare än när pandemin startade.

Annons:

Eftersom skillnaderna kan vara små och många kan känna en stor osäkerhet vad man har drabbats av rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vi stannar hemma och undviker kontakt med andra när vi känner oss sjuka och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller även om du tagit ett självtest som är negativt.

Vid covid-19 är andnöd vanligare

Även om kunskapsläget är föränderligt så finns det en samstämmig bild av hur coronaviruset covid-19 beter sig, vilket även Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat.

Till skillnad från en vanlig förkylning är nysningar ovanligt vid covid-19, medan luftvägssymtom som andningsbesvär är vanligare. Men med nya mutationer har nysningar blivit ett vanligare symtom vid covid-19. De patienter som har behov av intensivvård har inte sällan behövt hjälp med just andningen.

Så ser du skillnad på influensa, förkylning, allergi eller coronaviruset covid-19

Det finns framförallt tre symtom som skiljer sig mellan covid-19 och vanliga förkylningarinfluensan och allergier; feber, torrhosta och andnöd. Framför allt det sistnämnda är sällan förknippat med förkylning och influensa men förekommer i samband med allergier. Nysningar, rinnig näsa och smärta och värk i kroppen är mer förknippat med influensa och förkylning. Med nya mutationer av coronaviruset har det dock blivit vanligare med symtom som exempelvis nysningar. Oavsett så ska du stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdom. Tänk på att vi kan nysa av många olika anledningar; irritation i andningsvägarna, doftöverkänslighet eller allergi, och om du råkar ha covid-19 sprider du då i samband med nysningen coronaviruset.

Vår guide är endast en fingervisning om vilka symtom man känner till.

Symtomguide*

Symtomguide och skillnader: Covid-19, förkylning, influensa och allergi.

Så förebygger du smittspridning

Coronaviruset sprids genom hostningar och nysningar, det som kallas droppsmitta. För att minska smittspridningen handlar det enligt Folkhälsomyndigheten om allmänt förebyggande åtgärder.

  • Undvik att röra vid ansiktet.
  • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Annons:

Källor:

WHO, CDC, American College of Allergy, Asthma and Immunology, Folkhälsomyndigheten *Kunskapsläget är föränderligt och om det kommer fram något som emotsäger fakta i denna förenklade guide kommer vi att uppdatera den.

Folkhälsomyndigheten

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: