Ange ditt sökord

Inte bara nu utan alltid gäller att om du är sjuk, stanna hemma. Foto: Shutterstock

Inte bara nu utan alltid gäller att om du är sjuk, stanna hemma. Foto: Shutterstock

Coronavirus covid-19: Skillnaden på influensa, förkylning, allergi och covid-19 – symtomguide

Det finns vissa skillnader mellan influensa, förkylning och coronaviruset covid-19, till exempel är nysningar ovanligt vid covid-19, till skillnad från om du har en vanlig förkylning.

Annons:

Eftersom skillnaderna kan vara små och många kan känna en stor osäkerhet vad man har drabbats av har Folkhälsomyndigheten beslutat att i nuläget gäller att vid minsta förkylnings- och luftvägssymtom sätta sig i hemkarantän, absolut undvika äldre personer och andra eventuella riskgrupper och vid behov, ringa 1177. Inte bara nu utan alltid gäller att om du är sjuk, stanna hemma.

Vid covid-19 är nysningar ovanligt – andnöd är vanligare

Även om kunskapsläget är föränderligt så finns det en samstämmig bild av hur coronaviruset covid-19 beter sig, vilket även Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat.

Till skillnad från en vanlig förkylning är nysningar ovanligare vid covid-19 men luftvägssymtom som andningsbesvär är vanligare. De patienter som har behov av intensivvård har inte sällan behövt hjälp med just andningen.

Så ser du skillnad på influensa, förkylning, allergi eller coronaviruset covid-19

Det finns framförallt tre symtom som skiljer sig mellan covid-19 och vanliga förkylningar, influensan och allergier; feber, torrhosta och andnöd. Framförallt det sistnämnda är sällan förknippat med förkylning och influensa men förekommer i samband med allergier. Nysningar, rinnig näsa och smärta och värk i kroppen är mer förknippat med influensa och förkylning och då är det mindre sannolikt att du har covid-19. Oavsett så ska du stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdom. Tänk på att även om nysningar inte är ett än så länge specifikt symtom vid covid-19 så kan vi nysa av många andra anledningar, irritation i andningsvägarna, doftöverkänslighet eller allergi och om du råkar ha covid-19 sprider du då i samband nysningen coronaviruset.

Vår guide är endast en fingervisning om vilka symtom man känner till och självklart ska du kontakta vården om du är orolig men kom ihåg, vården har en stor belastning under den här perioden och vi kan försöka att undvika onödig kontakt med vården genom att hålla oss välinformerade och i möjligaste mån själva bidra till att minska risken för smittspridning.

Symtomguide*

Klicka på bilden för att få upp en större version i ett nytt fönster.

Symtomguide

Så förebygger du smittspridning

Coronaviruset sprids genom hostningar och nysningar, det som kallas droppsmitta. För att minska smittspridningen handlar det enligt Folkhälsomyndigheten om allmänt förebyggande åtgärder.

  • Undvik att röra vid ansiktet.
  • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Annons:

Källor:

WHO, CDC, American College of Allergy, Asthma and Immunology, Folkhälsomyndigheten *Kunskapsläget är föränderligt och om det kommer fram något som emotsäger fakta i denna förenklade guide kommer vi att uppdatera den.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: