Ange ditt sökord

Anders Tegnell, statsepidemiolog och  Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen på presskonferens om coronavirus covid-19. Foto: Shutterstock

Anders Tegnell, statsepidemiolog och Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen på presskonferens om coronavirus covid-19. Foto: Shutterstock

Coronavirus covid-19: Myndigheterna om det aktuella läget i Sverige

Under en gemensam presskonferens avseende coronavirus covid-19 betonade Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen Sveriges goda beredskap samtidigt som man konstaterade att det för närvarande inte kommer införas någon generell screening på landets flygplatser.

Annons:

Anledningen till presskonferensen är det förändrade läget och den uppdaterade riskbedömningen baserat på att det förutom lokala utbrott i Kina även förekommer smittspridning i Sydkorea, Iran och Italien.

Vi behöver din hjälp att få koll på coronavirusets spridning i Sverige! Gör enkät här.

Missförstånd och myter

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson inledde presskonferensen med att konstatera att man under gårdagen på grund av nuvarande läge har gjort en förändrad riskbedömning.

–    Vi vill också peka på några frågor som det kanske finns missförstånd och oklarheter kring, det är vad som görs i frågan. Att man inte tror att det pågår aktiviteter i landet, det gör det i allra högsta grad, menar Johan Karlsson.

Han förklarade även att det är en myt att man i Sverige hanterar frågan kring coronavirus covid-19 på annat sätt än i grannländer eller andra länder, något som inte stämmer.

Risken för allmän spridning i Sverige fortsatt låg

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten visar den karta avseende utbrottet som man kontinuerligt följer och konstaterade att samtidigt som man noterat förändringen i framförallt Italien så är Iran mer oroande eftersom man därifrån exporterat många fall till andra länder. Risken för allmän spridning i Sverige bedöms dock som fortsatt låg.

–    Nu har vi en väldigt bra beredskap och arbetssätt för att hantera fall. Vi har också testat nästan 200 misstänkta fall, regionerna gör ett fantastiskt arbete med att hitta personerna och labben har kunnat avskriva fallen, konstaterar Anders Tegnell.

Den nivåhöjning av risk för spridning man genomförde under gårdagen, till näst högsta nivån på skalan, baseras framförallt på att många svenskar reser mycket och i sin tur kan smittas utomlands.

Ingen allmän screening på flygplatsen

Frågan om man ska genomför en allmän screening på alla resenärer som anländer till de svenska flygplatserna har varit uppe på bordet för diskussion.

–    Vi har diskuterat screening när man kommer hit men kommit överens om att det inte är nödvändigt. Det är viktig att inte binda upp sjukvårdsresurser där det inte behövs. Bara en handfull fall ahr upptäckts vid screening interntaionellt, de andra fallen har hittats senare, inte på exempelvis flygplatser, säger Anders Tegnell.

Samtidigt för myndigheterna en nära dialog med Swedavia, som driver flygplatserna, Transportstyrelsen och UD.

–    Vi gör som de flesta länder gör, vi har ett bra system för att informera på flygplatserna. Har man minsta symtom inom närmsta dagarna ska man ringa 1177 och inte gå och sätta sig på en akutmottagning.

Under sarsepidemin användes screening men det visade sig inte ha någon effekt alls efteråt menar Anders Tegnell.

Fortsatt god beredskap

Enligt Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen är uppdraget när det kommer till sjukvårdens beredskap vad gäller coronaviruset covid-19 att samarbeta med regionerna och deras beredskap för att på så sätt stoppa smittan.

–    Utifrån de regionala bedömningarna om hur vården fungerar så kan vi presentera en nationell lägesbild och analys från bedömningarna som vi kan matcha mot den riskbedömning som Folkhälsomyndigheten genomför, menar Johanna Sandwall.

Socialstyrelsen har också reviderat sin riskbedömning under tiden som viruset spridits och Johanna Sandwall förklarar att arbetet går ut på två delar.

–    Här har vi ett specifikt scenario framför oss men också en generell del, beredskap handlar om förmågan att leda, prioritera och fatta beslut.

Det betyder i praktiken att Socialstyrelsen tittar på lednings- och stabsfunktioner och ställer krav på förmågan att kunna leda och styra verksamheten vid stabsläge. Det kan exempelvis handla om resurser som personal men också förberedelser även för vanlig säsongsinfluensa.

–    Vi tittar också på belastningen på vårdavdelningar, intensivvårdsavdelningar och operationsverksamheten. För att få ett mått på tillgängligheten, vad har vi för resurser? Vi försöker också stödja och uppmana regionerna att skapa kontinuitet i varor och leveranser kring personlig skyddsutrustning.

Det sistnämnda är något som har skapa oro och som Johanna Sandwall konstaterar är en utmaning då den globala efterfrågan på just skyddsutrustning just nu är stor. På en direkt fråga från SVT på hur Socialstyrelsen säkerställer tillgången på skyddsutrustning svarar Johanna Sandwall att det är regionernas ansvar att se till att utrustning finns och att man har bett om information för att skaffa sig en lägesbild.

Ring 1177 efter resa

Efter presskonferensen fanns möjlighet att ställa frågor och bland annat SVT frågade om situationen i dagsläget är tillfredsställande när det kommer till beredskapen.

–    I dagsläget är den tillfredsställande, var svaret från Johanna Sandwall, Socialstyrelsen.

De närmare 200 fall som redan testats utgör också en slags övning där man haft möjlighet att genomföra nödvändiga åtgärder.

På frågan vilka läkemedel som kan bli aktuella konstaterar Johanna Sandwall att det inte finns någon entydig bild av detta och att det därför inte varit relevant med en inventering. Däremot svarade Anders Tegnell, stadsepidiomolog, att man i Kina och Japan bland annat har tittat på existerande antivirala läkemedel, som HIV-medicin.

Slutligen fick man åter frågan om screening på Flygplatser och Anders Tegnell konstaterade då än en gång att av de 200 – 300 i världen som man hittat som rest från Kina, och varit drabbade, är det få som hittats vid flygplatser. Istället hittar man personerna i samhället efteråt. I fallet med resenärer som flyger hem från exempelvis Italien säger Anders Tegnell därför åter:

–    Ring 1177 vid symtom efter resa. Vi har en dialog med Italien, därifrån är det så stora resandeströmmar, därför vill vi veta exakt var smittan finns.

Italien värst drabbat

I dagsläget beräknar man att coronaviruset covid-19 har smittat över 80 000 personer, främst i Kina. Majoriteten av de närmare 3 000 dödsfall som rapporterats har skett i Kina. Smittan förekommer i ett 40-tal länder utanför Kina med rapporter om smittade patienter. I Sydkorea finns över 1 200 fall rapporterade, många knutna till en specifik kyrka. I Europa är Italien värst drabbat med över 300 smittade. Det har även förekommit fall på semesterparadiset Teneriffa där man bland annat satt ett hotell i karantän.

Samtidigt som utbrottet pågår manar såväl myndigheter som andra ansvariga till lugn och att hålla sig uppdaterad med information hos relevanta myndigheter och nyhetskällor. Det uppstår lätt ryktesspridning så korrekt information om det pågående utbrottet bidrar till att lugna situationen. 

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: