Ange ditt sökord

Några av åtgärderna har tappat i frekvens, till dessa hör ”i mindre utsträckning deltagit i fritids- och träningsaktiviteter” och ”undvikit offentliga platser”. Foto: Shutterstock

Några av åtgärderna har tappat i frekvens, till dessa hör ”i mindre utsträckning deltagit i fritids- och träningsaktiviteter” och ”undvikit offentliga platser”. Foto: Shutterstock

Coronapandemin: Tendens till mindre oro i samhället

Det finns en tendens över tid att svenskarna upplever en sjunkande oro. Samtidigt syns en förändring i vilka åtgärder man tar för att bidra till minskad smittspridning. Det visar den senaste undersökningen från MSB och Kantar Sifo.

Annons:

Löpande undersökning

Syftet med mätningen är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Mätningarna pågår sedan den 21 mars och den senaste redovisningen avser perioden 29 april-7 maj. Målgruppen är allmänheten 18 till 79 år och urvalet har dragits slumpmässigt från Kantar Sifos online-panel.

Förändrade beteenden

De beteendeförändringar folk främst gör står sig ganska väl sedan tidigare mätningar; 86 procent tvättar händerna oftare eller mer noggrant och  66 procent följer nyheterna mer än vanligt. Samtidigt uppger samma andel, 66 procent, att de i mindre utsträckning deltagit i sociala aktiviteter utanför hemmet. Andelen som svarade svarade att de undviker offentliga platser där det finns många människor ligger nu på 65 procent.

Jämfört med de första veckorna, uppger tydligt fler svenskar de senaste veckorna att de vidtagit merparten av åtgärderna. Samtidigt ser MSB en tendens att några av åtgärderna som myndigheterna har uppmanat till att allmänheten bör vidta har tappat i frekvens de senaste dagarna och till dessa hör ”åkt mindre kollektivtrafik”, ”i mindre utsträckning deltagit i fritids- och träningsaktiviteter” och ”undvikit offentliga platser”. Myndigheterna följer den trenden noga för att se i vilken utsträckning svenskarna förändrar sitt beteende och att man följer åtgärder för att undvika att smittspridningen ökar.

Svagt sjunkande oro

Oron i samhället ligger under hela mätperioden på en ganska likartad nivå, även om man enligt MSB nu börjar se en svagt sjunkande kurva. De orosmoment i undersökningen som toppar är samma som tidigare:

  • att arbetslösheten ska öka: 86 procent
  • att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem: 85 procent
  • Fortfarande högst förtroende för sjukvården

Mätningen visar att man fortfarande har högst förtroende för sjukvården och Folkhälsomyndigheten. Förtroendet för äldreomsorgen fortsätter däremot att minska.

Förra perioden uppgav 25 procent att de har ett ganska eller ett mycket stort förtroende, senaste perioden är motsvarande andel 20 procent. Även förtroendet för svenska storföretag har minskat de senaste dagarna. Med stor sannolikhet ligger publiciteten gällande aktieutdelningar i några bolag som ansökt om permitteringsstöd bakom.

Ser positivt på framtiden

Sju av tio svenskar ser positivt på framtiden vilket är en fortsatt stabil andel jämfört med föregående perioder.

Samtidigt upplever 6 av 10 svenskar att de åtgärder Sverige har genomfört är väl avvägda.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: