Ange ditt sökord

Christina Andersson, psykolog och medicine doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, har alltid haft ett stort intresse för hur man kan uppnå välbefinnande och lycka. Foto: Privat

Christina Andersson, psykolog och medicine doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, har alltid haft ett stort intresse för hur man kan uppnå välbefinnande och lycka. Foto: Privat

Compassion för en hållbar hälsa

I en värld där stress och psykisk ohälsa tyvärr är allt för vanligt förekommande, finns det en strävan mot att hitta verktyg för att uppnå en hållbar hälsa, både fysiskt och mentalt. Ett sådant stråk av hopp leds av forskare som Christina Andersson, en legitimerad psykolog och medicine doktor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Jag hade nöjet att intervjua henne och få en inblick i hennes tankar kring självmedkänsla, medkänsla och det som ger oss lycka, samt hur detta kan integreras i vår vardag.

Annons:

Forskning om lycka och psykologiskt välbefinnande

Christina Andersson har ägnat sin karriär åt att förstå hur människor kan uppnå en högre grad av lycka och välbefinnande. Hon har bland annat skrivit böckerna ”Compassioneffekten – att utveckla självtillit och inre trygghet”och medförfattare Compassionfokuserad terapi, förlag Natur & Kultur och ”Yogahjärnan – Den bästa versionen av dig själv med närvaro, ro-styrka och compassion”, förlag Volante.

– Man kan säga att det är två avgörande perioder som ökade mitt intresse för området lycka och välbefinnande. Som ung låg jag under en period på sjukhus till följd av hjärtproblem och läste då boken ”Sonjas godhet” av Owe Wikström. Det som fångade mig var vilken kraft snällhet och medkänsla kunde ha på både omgivningen och det egna välmåendet. När jag blev frisk studerade jag så småningom till psykolog och under praktiken på en stressmottagning träffade jag både läkaren Alexander Perski, som skrivit boken ”Prestationsprinsessor” och läkaren Walter Osika som inspirerade mig till forskning. Jag hittade även en bok om just selfcompassion/självmedkänsla. Under denna period fick jag många nya insikter och insåg att självmedkänsla kan vara en avgörande väg till inre trygghet och läkning.

Christina Anderssons arbete har inte bara resulterat i insikter om faktorer som påverkar lycka, inklusive betydelsen av sociala relationer, meningsfullhet i livet och självmedkänsla, utan har också inspirerat till utvecklingen av verktyg och metoder för att främja psykologiskt välbefinnande.

-Just nu forskar jag kring ”ro-styrka” som ett begrepp för kombinationen av fysiskt och mentalt välbefinnande, säger Christina Andersson. Vi integrerar det senaste inom lyckoforskning och psykologiskt välbefinnande likväl som fysisk hälsa, för att underlätta för människor att få ”psykologisk ro-styrka” genom livet. Alla människor behöver öva upp sin ro-styrka för att känna trygghet och compassion med sig själv och andra. För mig betyder compassion en attityd till livet och självmedkänsla ett sätt att hantera motgångar och smärtsamma upplevelser som livet för med sig.

Naturens läkande kraft och psykologiskt välbefinnande

För Christina Andersson är självmedkänsla och medkänsla inte bara abstrakta begrepp utan livsfilosofier som hon praktiserar dagligen. Hon påpekar att forskning har visat att tid spenderad i naturen kan ha positiva effekter på vårt psykologiska välbefinnande. En studie publicerad i “Journal of Environmental Psychology” av Capaldi, Dopko och Zelenski (2014) fann att deltagare som tillbringade mer tid utomhus upplevde högre nivåer av lycka och välbefinnande.

-Naturen har en läkande förmåga, och för mig har promenader i naturen varit en källa till förundran och läkning i tider av svårigheter, berättar Christina Andersson. Förundran kan vara en kraftfull källa till transformation och styrka.

Compassion i vardagen kan minska ångest och öka lycka

Christina Andersson betonar vikten av självmedkänsla och medkänsla i vardagen och hur dessa kan fungera som verktyg för att hantera motgångar och smärtsamma upplevelser. Forskning har visat att självmedkänsla är starkt korrelerad med psykologiskt välbefinnande och minskad risk för depression och ångest (Neff, 2003). Dessutom har studier visat att compassionsträning kan öka aktiviteten i hjärnregioner som är associerade med känslomässig reglering och empati (Klimecki, Leiberg, Lamm, & Singer, 2013).

-Genom att fokusera på att känna tacksamhet, förundran och att reflektera över vad som gör mig glad, ökar jag min ”ro-styrka” och förmåga till välbefinnande och lycka, menar Christina Andersson. För mig handlar lycka också om att våga ta plats, att lysa och ha mod att våga testa nya saker och att följa sina drömmar. Mentalt välmående är en färdighet som vi behöver ta på lika stort allvar som vår fysiska hälsa.

Med dessa insikter i bagaget fortsätter Christina Andersson att arbeta för att sprida kunskap och verktyg för att främja psykologiskt välbefinnande i samhället.

Främjande av psykisk hälsa hos unga 

När det kommer till att vända trenden av psykisk ohälsa hos unga förespråkar Christina Andersson en helhetsapproach som inkluderar både samhällsförändringar och individuella insatser. Forskning har visat att tidiga erfarenheter av positiva sociala relationer kan påverka hjärnans utveckling och öka barns förmåga till emotionell reglering (Perry, 2009). Genom att främja compassion i skolor och samhället i stort, kan vi bidra till att skapa en miljö som främjar barns psykiska hälsa och välbefinnande.

-En central del av min drivkraft ligger i att främja självmedkänsla och medkänsla hos människor, berättar Christina Anderssons. Detta kräver mod och visdom, men det är något som vi alla kan träna upp genom medvetenhet och övning.

Christina Anderssons mål är att metoder och verktyg för att nå compassion ska kunna nås av alla, oavsett ekonomi.

-Genom att via ett forskningsbaserat program integrera metoder för att öka medkänsla och självmedkänsla i skolor och inom psykiatrisk vård, hoppas jag att fler människor ska kunna få tillgång till verktyg för att främja sitt psykologiska välbefinnande. Samhället behöver ge människor möjligheten att träna upp sina förmågor inom detta område.

Vid framstående forskare i USA pratas det om att man måste se det emotionella, hur vi tar hand om vårt psyke och känslor, som lika viktigt som att vi borstar tänderna, berättar Christina Andersson.

-För att öva upp vårt EQ, emotionella intelligens, finns det metoder och verktyg precis som när vi övar upp vår fysiska förmåga och välbefinnande. Snällhet är underskattat och något man behöver lyfta mer på både förskolor och skolan. Det handlar om att vägleda barnen i hur man kan reglera sig själv, för att kunna vara snäll både mot andra och mot sig själv.

Praktiska verktyg för ett hållbart välbefinnande

I boken Christina Andersson skriver just nu, “Konsten att vara snäll med sig själv”, delar hon med sig av praktiska verktyg och övningar för att främja självmedkänsla och medkänsla i vardagen.

-Jag vill betona vikten av att bygga trygghetsmarkörer och att öva på att vara snäll mot sig själv, även i stressiga situationer, säger Christina Andersson. Man behöver även förstå och öva på att reglera sina känslor och att söka stöd från andra. Genom att öva på självmedkänsla och medkänsla kan man skapa en god grund för ett hållbart välbefinnande även på lång sikt.

Christina Andersson pekar även på att det är tufft att göra hälsosamma val i en värld där ohälsosamma alternativ är alltför tillgängliga.

-Vi behöver försöka att omprogrammera våra vanor och att göra hälsosamma val tillgängliga för alla, oavsett ekonomisk situation.

Två steg mot ett bättre välmående:

  1. Att förstå när du inte mår bra. Lär känna din kropp när du hamnar i en flykt- och kampsituation. Vad händer i kroppen, hur påverkar det dina tankar och beteenden? Vi har ett inbyggt känslosystem som vill oss väl, men i dagens samhälle blir det ofta alltför reaktivt. Det handlar inte om att slå på sig själv för att man kanske reagerar känslomässigt och ologiskt. Fokusera i stället på att reflektera över din reaktion och se över hur du kan tänka och reagera annorlunda nästa gång. Vad kan göra dig tryggare? Fundera kring begreppet trygghet och rikta välvilja och vänlighet mot dig själv.
  2. Att förstå att du inte är ensam. Det finns ofta många andra människor som känner igen sig i dig om du väljer att öppna upp och berätta din historia. Vi är beroende av andra människor och det är viktigt att känna sig omtyckt, men lika viktigt är det att stå upp för sig själv och sina värderingar. Att känna egenvärde, vara stolt över sig själv och att känna sammanhang med andra och att man bidrar med något, är grundläggande för att må bra.

Avslutande tankar kring compassion och lycka

Med Christina Anderssons insikter och råd för en mer medveten värld, kan vi alla lära oss att odla lycka och compassion, för en hållbar hälsa i både kropp och själ.

Det gäller att få alla att förstå att precis som vi behöver fysisk träning för att hålla oss i form behöver vi träna upp vårt mentala välbefinnande för att må bra och känna lycka. Vi behöver även fortsätta att lyfta och att sprida den forskning som finns inom temat psykisk hälsa.

Ett fint citat från boken ”Yogahjärnan”:

Vad är bättre än att alltid få det man vill? Att vara lycklig oavsett om du får det du vill eller inte.

/Adyashanti

Kort om Christina Andersson

Christina Andersson är en framstående psykolog med legitimation, utbildad vid Uppsala universitet och med en doktorsexamen från Karolinska Institutet inom klinisk neurovetenskap. Christina var med och grundade Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet och har utvecklat appen Compassion Lifestyle, som har cirka 100 000 användare.

Sedan 2015 driver Christina företaget C. Enevius AB, vilket fokuserar på innovativa lösningar för psykisk hälsa och välmående, baserade på vetenskapliga metoder. Hon leder produktutveckling inom områden som digital psykologisk behandling, Virtual Reality och appar. Dessutom arbetar hon med att skapa proaktiva insatser för att främja välmående och prestation hos företag.

Christina är även engagerad i undervisning, särskilt inom Compassionfokuserad terapi (CFT) och självmedkänsla, både vid universitet och genom egna utbildningar, workshops och föreläsningar. Hon var med och startade en ettårig CFT-utbildning vid Karolinska Institutet.

Författarskap är en annan av Christinas expertisområden. Hon har publicerat boken “Compassioneffekten” (2016) och varit medförfattare till kursboken “Compassionfokuserad terapi” (2013). Hennes senaste bok skriven tillsammans med Sara Granström Powiechi heter “Yogahjärnan” och utforskar yogans positiva effekter på både kropp och mentalt välbefinnande. Nu är Christina aktuell med ny forskning om självöverskridande känslor och dess påverkan på hälsan. Under 2024 planerar hon att ge ut en ny bok, “Konsten att vara snäll med sig själv”, som fokuserar på self-compassion och även denna bok ges ut av förlaget Natur & Kultur.

Läs om hur du blir lyckligare.

Sverige världsledande inom lyckoforskning.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: