Ange ditt sökord

Högt blodtryck kan sägas vara en

Högt blodtryck kan sägas vara en "tyst" folksjukdom. Foto: Getty Images

Byte av medicin vid högt blodtryck gav bättre effekt

Ny studie pekar på att genom att byta blodtryckssänkande läkemedel kan vissa få stora positiva behandlingseffekter.

Annons:

Omkring två miljoner svenskar har högt blodtryck och de flesta får högt blodtryck förr eller senare.

Ej tillräcklig effekt vid högt blodtryck trots medicin

Studier visar att ungefär hälften tar sina blodtrycksmediciner enligt förskrivning. Det är enbart cirka en femtedel av svenskar med högt blodtryck som har kontroll på sitt blodtryck med hjälp av läkemedelsbehandling.

Forskare har ställt sig frågan om det kan bero på att läkemedlens effektivitet och biverkningar kan skilja sig åt mellan individer. Då det finns många olika blodtrycksmediciner är risken relativt stor att man initialt inte får en optimal medicinering, vilket förstås leder till dålig blodtryckssänkning och onödiga biverkningar som följd.

I en ny studie från Uppsala universitet, publicerad i tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association, har man studerat om det finns något blodtrycksläkemedel som är optimal på individnivå. Om man kan hitta det mest effektiva läkemedlet för varje person kan man skräddarsy en optimal blodtrycksbehandling.

Varierad effekt av medicin vid högt blodtryck

De 280 personer som inkluderades i studien fick under olika tidsperioder prova fyra olika blodtrycksläkemedel under ett års tid.

Det forskarna uppmärksammade var att effekten av medicinerna varierade stort mellan olika individer. Man såg tydligt att vissa fick lägre blodtryck av ett läkemedel jämfört med ett annat. Resultaten visade att effekten av medicinbyte kan kan bli dubbelt så stor jämfört med att öka på och fördubbla dosen av den medicin man har. Effekten är så pass stor att den är kliniskt relevant.

Läs om högt blodtryck.

Utmanar nuvarande råd vid högt blodtryck

Denna studie utmanar nuvarande strategi vad gäller behandlingsriktlinjer kring högt blodtryck. Idag rekommenderas fyra läkemedelsgrupper lika varmt för alla med högt blodtryck. Genom att individanpassa medicineringen för varje patient kan vinsten bli en bättre effekt än om man väljer slumpmässigt bland de fyra läkemedelsgrupperna.

Rätt blodtrycksmedicin kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom

Studien visar att individanpassar man läkemedelsbehandlingen vid högt blodtryck kan patienten få lägre blodtryck och därmed troligtvis på kortare tid, ett bättre skydd mot framtida hjärt-kärlsjukdomar.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: