Blodsocker – vad påverkar detta vid diabetes

Blodsocker – vad påverkar detta vid diabetes

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2009-05-18
Uppdaterad: 2011-10-13
Författare: Redaktionen

För personer med diabetes är kontrollen av blodsocker (blodglukos) med blodsockermätare mycket viktigt för att må bra. Det finns många aktiviteter, livsmedel eller sjukdomar som påverkar blodsockernivån. Vad händer när man får högt eller lågt blodsocker och vilka sätt är enklast att ha koll på sitt blodsocker.

Blodsockermätare är en av diabetikerns viktigaste ägodel. Att ha för höga blodsockernivåer skadar blodkärl och organ medan låga nivåer kan leda till att man mår dåligt och i värsta fall hamnar i koma. Regelbundna kontroller, bra koll på ditt blodsocker samt en hälsosam kost och livsstil kan göra att din diabetes inte behöver påverka ditt liv särskilt mycket. Risken att du får hypoglykemi (lågt blodsocker) och risken att du drabbas av diabetesrelaterade problem senare i livet blir betydligt mindre.

Blodsocker vid typ 1-diabetes
Det är mycket värdefullt om du testar ditt blodsocker på bestämda tidpunkter. Ett värde taget före och 1½-2 timmar efter måltid kan till exempel visa hur högt blodsockret stiger efter att du ätit en viss sorts och mängd mat. En kontroll kl.03 på morgonen kan tala om huruvida du har lågt blodsocker mitt i natten. Man brukar rekommendera att man tar blodsocker före varje måltid och eventuellt efter samt innan läggdags. Vid diabetesdebut tas blodsocker upp till ca 9 gånger per dygn för att kunna ställa in insulindoserna.

Blodsocker vid typ 2 diabetes
Gäller generellt oavsett behandling: Vid nydebut och vid uppföljning av förändring i behandlingen kan dygnsprofiler med mätning före och 1½ timme efter måltid under några dagar vara ett viktigt underlag för val av behandling respektive ställningstagande till förändring. Vid akuta tillstånd såsom infektion, operation, behandling med kortison och situationer av akut stress kan mätning av minst 3-4 blodsockervärden/dygn behövas. I pedagogiskt syfte kan blodsockermätning i samband med fysisk aktivitet samt före och 1½ timma efter måltid ge värdefull information.

Bra blodsockermätare underlättar vardagen
Att lära känna hur ditt blodsocker varierar beroende på hur du mår, äter eller motionerar är viktigt. En modern blodsockermätare med anpassad lansett (nål) underlättar vardagen och gör det intressantare att följa ditt blodsocker. Blodsockermätarna har utvecklats mycket de senaste åren och tillverkarna har även klubbar, nyhetsbrev där man kan ta del av tips och nyheter inom området.

Rätt lansett - minskar smärta vid stick
Blod från fingertopparna är bäst för att kolla bodsockret. Att sticka sig många gånger per dag kan vara jobbigt, därför är det bra att ta hjälp av bra utrustning. Tillverkarna av blodsockermätare har oftast tagit fram bra lansetter (nålar) som underlättar och minskar smärtan vid sticken. Eftersom alla har olika hud finns det nu lansetter som kan anpassas beroende på hudtjocklek. En äldre man som arbetar mycket med händerna har tjockare hud än en ung tjej. Därför är det viktigt att kunna anpassa djupet på sticket så att den unga tjejen inte ska behöva djupare stick än nödvändigt och tvärt om. Normalt tas prover på kapillärblod från sidan av fingerspetsen, eftersom den platsen har både många
blodkärl och ett rikligt blodflöde. Blodflödet i fingertopparna är dessutom mycket större än i underarmen. Många upplever också att det är mindre smärtsamt att testa på sidan av fingret än mitt på.

Att tänka på vid blodsockermätning
Se till att dina händer är rena och torra, eventuell smuts på fingertopparna i form av vätska eller
mat som tex frukt kan påverka glukosvärdena och ge ett felaktigt resultat. Var därför extra noggrann med att alltid tvätta dina händer innan en blodprovstagning samt även mellan provtagningar då du har haft en insulinkänning och ätit tex dextrosol.

Tips vid mätning av blodsocker
• Se till att dina händer inte är kalla när du ska ta blodprovet för att blodflödet ska vara bra (och för att få en tillräckligt stor provmängd).
• Du kan öka blodflödet genom att låta varmt vatten rinna över händerna. Torka av dem ordentligt innan testning.
• Massera provtagningsfingret mjukt innan du sticker. Massera från handen upp till fingertoppen, eller låt handen hänga så att gravitationen hjälper blodet ner till fingertopparna.
• Varma händer är en garanti för ett rikligt blodflöde och därmed även en tillräckligt stor provmängd även vid grunda insticksdjup.
• Använd en ny lansett varje gång. Det sterila locket skyddar nya lansetter från att deformeras. Använd aldrig en lansett som har använts av en annan person.
• Stick på sidan av fingertoppen, ungefär i höjd med nageln.
• Håll blodprovstagaren fast mot huden. Då minskar du insticksdjupet och därmed även smärtan.
• Välj ett insticksdjup som är så grunt som möjligt, det hjälper till att förebygga smärta. Du kan få en tillräcklig mängd blod med ett litet insticksdjup.
• Byt finger varje dag, långfingret och ringfingret rekommenderas ofta men prata med ditt diabetesteam vad de rekommenderar.
• Tillräcklig blodcirkulation gör att du inte behöver sticka djupt.


Läs även om viktiga målvärden och behandling vid diabetes

 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress