Ange ditt sökord

Hjärnstimulering av den typen som används i Flows headset uppnådde liknande resultat som antidepressiva läkemedel men med färre och mindre allvarliga biverkningar. Foto: Shutterstock

Hjärnstimulering av den typen som används i Flows headset uppnådde liknande resultat som antidepressiva läkemedel men med färre och mindre allvarliga biverkningar. Foto: Shutterstock

 Appen är gratis och erbjuder användare dagliga chat-konversationer och självhjälpstekniker, regelbundna symptomskattningar, kuraterade videofilmer och mentala övningar.  Foto: Shutterstock

Appen är gratis och erbjuder användare dagliga chat-konversationer och självhjälpstekniker, regelbundna symptomskattningar, kuraterade videofilmer och mentala övningar. Foto: Shutterstock

Behandla din depression i hemmet – med ny medicinfri depressionsbehandling

En ny, medicinfri depressionsbehandling som innehåller ett hjärnstimulerande headset finns nu att köpa i Sverige. Det svenska företaget, Flow Neuroscience, som specialiserar sig på medicinska enheter har lanserat den första, och enda, medicinskt godkända behandlingen för hemmabruk i sitt slag i Europa för att hjälpa de 4 procent av befolkningen som lider av depression.

Annons:

Randomiserade, kontrollerade studier som publicerats i New England Journal of Medicine och British Journal of Psychiatry visade att hjärnstimulering av den typen som används i Flows headset uppnådde liknande resultat som antidepressiva läkemedel men med färre och mindre allvarliga biverkningar.

300 miljoner lider av depression

Siffror från World Health Organization (WHO) visar att över 300 miljoner människor i alla åldrar och av alla kön lider av depression. Depression är den ledande orsaken till funktionsnedsättning världen över och drabbar fler kvinnor än män. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste mätning från 2018 uppgav 17 procent av svenskarna i åldrarna 16-84 år att de led av nedsatt psykiskt välbefinnande. Nästan var femte svensk svarade att de någon gång har diagnostiserats med depression. 4 procent uppgav av de fått en depressionsdiagnos av läkare under det senaste året och 14 procent i sin tur uppgav att de fått diagnosen depression tidigare i livet. Socialstyrelsens rapport från 2019 visar att i Sverige har förskrivningen av antidepressiva läkemedel till vuxna ökat med 20 procent sedan 2006. Förskrivningen av antidepressiva till barn och ungdomar har mer än fördubblats under samma period.

Psykisk ohälsa belastar inte bara den som drabbas utan även samhällsekonomiskt. I en rapport som publicerades av WHO och Europeiska Unionen (EU) 2018, beräknades kostnaderna för den psykiska ohälsan i Sverige år 2015 till 21,7 miljarder euro. Samtidigt uppskattar livförsäkringsbolaget Skandia att kostnaden för den psykiska ohälsan i Sverige under år 2030 kommer att uppgå till 345 miljarder kronor.

Sänkt neuronal aktivitet i hjärnan vid depression

Deprimerade personer har ofta en sänkt neuronal aktivitet i det hjärnområde som styr kognitiva funktioner och känslomässiga uttryck. Flows headset använder transcranial direct current stimulation (tDCS) som sänder en svag, elektrisk puls för att stimulera och balansera den neuronala aktiviteten i hjärnområdet. Hjärnstimuleringen i Flows headset är tekniskt och kliniskt likvärdig de enheter som används i randomiserade kontrollerade studier. En behandlingssession varar vanligtvis i 30 minuter och behandlingen innehåller 18 sessioner fördelade över 6 veckor. Fortsatt behandling är sedan möjlig med 1-2 sessioner per vecka på obestämd tid.

Samtidigt som hjärnstimuleringen pågår, kommunicerar användaren med en virtuell terapeut i en app som baseras på den senaste psykologiska och neurovetenskapliga forskningen. Appen kan laddas ner gratis till iOS och Android och den virtuella terapeuten hjälper användare att förstå, behandla och förebygga depression genom fyra områden som har bevisat positiva effekter på symptom: sömn, kost, träning och meditation. Den virtuella terapiappen, som kallas Flow, är baserad på den senaste psykologiska och neurovetenskapliga forskningen och erbjuder användaren dagliga chat-konversationer och självhjälpstekniker, regelbundna symptomskattningar, kuraterade videofilmer och mentala övningar.

Vill förbättra vårdstandarden

Flow grundades i Malmö, Sverige, och utvecklades av Daniel Månsson, klinisk psykolog, och Erik Rehn, neurovetare, i samarbete med ett team av framstående forskare inom psykiatri och hjärnstimulering.

– Vårt uppdrag är att möjliggöra för personer i Sverige att själva hantera sin depression med hjälp av säkra, effektiva och medicinfria alternativ. Vi vill stödja förbättringen av den nuvarande vårdstandarden för personer som lever med depression i Sverige genom att erbjuda flera behandlingsalternativ, säger Daniel Månsson, klinisk psykolog och medgrundare på Flow.

Du som funderar på att använda Flow bör ha en depressionsdiagnos och rådfråga sin läkare eller annan vårdpersonal innan användning och man bör inte avbryta sin nuvarande depressionsbehandling. Ta istället hjälp av läkare eller annan vårdpersonal innan du gör några ändringar i det nuvarande behandlingsupplägget. Flow rekommenderas inte heller till vissa grupper, däribland gravida kvinnor eller personer under 18 år.

– Genom att kombinera tDCS med en beteendeterapi-app har Flow Neuroscience skapat en kraftfull medicinsk enhet som behandlar depression utan de negativa effekter som associeras med farmakologiska behandlingar, säger Dr Andre Brunoni, medförfattare till studierna i New England Journal of Medicine och British Journal of Psychiatry.

Terapikällan – alltid påslagen

För att maximera chansen att tillfriskna används Flow tillsammans med Flows hjärnstimulerings-headset.

– Att säkerställa att svenskarna har tillgång till tidiga interventioner vid behandling av depression är avgörande. Terapikällan i appen är alltid ‘påslagen’ och säkerställer att svenskarna får den hjälp de behöver så snabbt som möjligt. Flow erbjuder anonymitet utan rädsla för att bli dömd av andra. Detta är jättebra eftersom vissa personer känner sig nervösa inför att prata om sin depression med en annan människa, säger Daniel Månsson.

Redaktionen testar just nu Flow app och hjärnstimulerings-headset så håll ögonen öppna för en recension inom kort!

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: