Barncancerfonden: Otillräcklig vård för de som överlevt barncancer

Barncancerfonden: Otillräcklig vård för de som överlevt barncancer

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-04-25
Författare: Moa Järefäll

Fler barn överlever cancersjukdom men även om de blir fria från tumören så kan det uppstå komplikationer senare i livet till följd av behandlingen. En rapport från Barncancerfonden visar att vården för dessa patienter är otillräcklig.

Självklart är det fantastiskt att överlevnaden ökar, men det betyder också att vi måste bli bättre på att ta hand om den här patientgruppen och de problem som kan uppstå efter avslutad cancerbehandling, menar Kerstin Sollerbrant, forskningschef vid Barncancerfonden.

Uppstår komplikationer efter cancerbehandling

Barncancervården går framåt och idag är det en majoritet av alla barn och unga som överlever sin cancer. Vägen dit är dock lång och kantad av tuffa behandlingar, behandlingar som kan ge komplikationer senare i livet. Några komplikationer kan vara allvarliga smärtor, hjärtsvikt eller minnes- och koncentrationssvårigheter. 

I Sverige finns det idag cirka 11 000 människor som har haft cancer som barn eller unga och som nu ska tas om hand av vuxenvården. Bristande kunskap gör däremot att de inte får den vård de behöver.

Vuxenvården dålig på uppföljning 

Vuxenvården är tyvärr för dåligt förberedda och vet inte vilka komplikationer som kan uppstå efter en tuff cancerbehandling, ibland långt senare i livet. Möjligheten till uppföljning är också högst varierande över landet. Det finns bara fem platser som erbjuder särskilda mottagningar för sena komplikationer efter barncancer, men även där råder det personal- och annan resursbrist, enligt rapporten. 

Kerstin Sollerbrant poängterar att bara för att man är fri från cancern så betyder det inte att man lever ett helt friskt liv. För att inte det här fortsatt ska vara ett växande problem behöver vi bli bättre på att kunna erbjuda god vård till de personer som överlevt cancer i ung ålder. 

 

Veckans fråga

Sätt betyg på din sommar - hur har just din sommar varit hittills?

Nyhetsbrev

E-postadress