Ange ditt sökord

Trots att det finns andra anledningar till övervikt och fetma misstänks just att vara ensambarn vara en starkt bidragande faktor till övervikt. Foto: Shutterstock

Trots att det finns andra anledningar till övervikt och fetma misstänks just att vara ensambarn vara en starkt bidragande faktor till övervikt. Foto: Shutterstock

Barn utan syskon oftare överviktiga

En ny europeisk studie visar att barn som inte har några syskon när de växer upp löper mer än dubbelt så stor risk att ha övervikt och fetma än barn med syskon.

Annons:

Studien är en del av ett större europeiskt forskningsprojekt där man studerar livsstil, diet och fetma samt dess hälsoeffekter på barn i åldrarna 2 – 10 år. I studien ingår 12 700 barn från åtta olika länder, däribland Sverige. Studien publicerades nyligen i Nature Nutrition and Diabetes.

Olika bidragande faktorer

Genom att koppla barnens uppmätta BMI till ett frågeformulär som föräldrarna fick besvara kunde man se olika bidragande faktorer till övervikt och fetma. Frågorna i formuläret berörde bland annat matvanor, tevetittande och utomhuslek.

Det man kunde se, enligt Monica Hunsberger vid Sahlgrenska akademin som deltog i studien, var att ensambarn oftare levde i hushåll med lägre utbildningsnivå. Ensambarn tenderade också att mer sällan leka utomhus och hade många gånger en teve i sovrummet.

När man tog med dessa faktorer och jämförde ensambarn med barn med syskon ansågs det, trots att det finns andra anledningar till övervikt och fetma, att just vara ensambarn kunde var en starkt bidragande faktor till övervikt.

Skillnader i familjemiljö

En annan av forskarna i studien, Lauren Lissner, säger i ett uttalande att en anledning till att övervikt och fetma ofta förekommer hos ensambarn kan bero på skillnader i den individuella familjemiljön och familjestrukturen. Det är inget man ingående har studerat i den nu aktuella studien utan enligt Lauren Lissner krävs mer ingående forskning för att förstå alla samband och faktorer.

Förutom att man tycker sig kunna se samband mellan ensambarn och fetma så visade studien även att fetma generellt är vanligare i de sydligare delarna av Europa än i de norra delarna som till exempel Norden.

Mer läsning:

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: