Ange ditt sökord

Barn med diabetes saknar stöd

Barn med diabetes saknar stöd

Bland svenska barn med diabetes saknar 54 procent en vuxen person i skolan som är huvudansvarig att hjälpa barnet med egenvården av diabetes.

Annons:

Föräldrar kan få flera telefonsamtal om dagen från sina barn – och från skolpersonal – som undrar över blodsockervärden och insulinnivåer. 20 procent av föräldrar underdoserar insulin minst en gång i veckan på grund av rädsla för att barnen ska få lågt blodsocker under skoldagen. Detta framgår av den första nationella kartläggningen av hur barn med diabetes har det i skolan.

– Det är anmärkningsvärt att så många barn med diabetes saknar en vuxen person i skolan som har huvudansvaret för barnet under skoltiden. Skolverkets riktlinjer för egenvård i skolan vid kronisk sjukdom är tydliga med att tillsynsansvaret för barnens egenvård övergår från föräldrarna till kommunen under skoldagen, säger överläkare Stefan Särnblad vid barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset Örebro, och huvudansvarig för studien DiS – Diabetes i Skolan – 2008.

Fyra av tio föräldrar är oroliga för dåligt stöd i skolan

DiS är en nationell enkätundersökning där 311 barn i åldrarna 7-15 år, 309 föräldrar och 43 av 44 barndiabeteskliniker i Sverige medverkat. Många föräldrar känner en stor oro. Var fjärde har varje vecka telefonkontakt med sitt barn under skoltid och 40 procent uttrycker oro för att deras barn inte får ett bra stöd i skolan.
16 procent av föräldrarna har hållit sitt barn hemma från skolan vid något tillfälle därför att de inte ansett att barnet varit säkert omhändertaget i skolan.

– En gräns brukar gå vid 12-års ålder då barn generellt kan börja ta ett större eget ansvar. Men det är mycket individuellt. En bekymrad tonåring i puberteten kan ha ett stort behov av dagligt vuxenstöd även i skolan för att tackla de frågor och besvär som kan uppstå i den åldern och som kan leda till att behandlingen av diabetessjukdomen försämras om den överlåts helt till tonåringen själv, säger Stefan Särnblad.

Nationella diabetesteamet föreslår följande:

1. Aktiv uppföljning från Skolverkets sida för att säkerställa att det egna regelverket efterföljs ute på skolorna så att alla barn med diabetes får det stöd de behöver och har rätt till.
2. Tillsätt diabeteskonsulenter i alla landsting med ansvar för utbildning och information om barn – och ungdomsdiabetes till skolor och förskolor.
3. Alla barn och ungdomar med diabetes ska ha en individuell skriftlig vårdplan i skolan.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: