Bättre vägledning när medicinerna tagit slut

Bättre vägledning när medicinerna tagit slut

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-08-22
Författare: Anders Åker

Bristen på mediciner har länge varit ett eskalerande problem och nu vill regeringen ta ett krafttag om problematiken.

Det gör man genom att ge Läkemedelsverket ett nytt uppdrag.

Växande problem

Tillfällig brist på läkmedel har visat sig vara ett växande problem. Bland annat restnoterades litium, som förskrivs till personer med bibolär sjukdom, under sommaren 2019.

En restnotering innebär att läkemedlet för närvarande inte finns att få tag på och att det istället levereras så fort som det finns tillgängligt på marknaden igen. Bristen kan bland annat bero på att tillverkaren inte hinner med efterfrågan, att logistiska kedjor inte fungerat eller att stora grupper plötsligt vill ha ett specifikt läkemedel. En annan förklaring till att mediciner restnoteras oftare i dag är att företagen har minskat omfattningen på sina lager, vilket betyder att volymerna går ned.

Informationen ska snabbas på

Nu ger regeringen med socialminister Lena Hallengren (S) i spetsen Läkemedelsverket i uppdrag att snabba på rapporteringen i samband med läkemedelsbrist. Man vill också att Läkmedelsverket tydligare vägleder om alternative behandlingar om ett läkemedel tagit slut.

– Informationen måste bli tydligare och spridas smidigare. Verket har också ett samarbete med myndigheter i andra länder och frågan diskuteras också inom EU, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Idag finns ingen apoteksaktör som har övergripande ansvar för läkemedelsförsörjningen och Socialstyrelsen driver sedan tidigare i år ett projekt för att reda ut hur ett sådant ansvar skulle kunna vara utformat.

 

Veckans fråga

Har du en privat sjukförsäkring?

Nyhetsbrev

E-postadress