Ange ditt sökord

Att testa kolesterolet själv ökar följdsamheten

Att testa kolesterolet själv ökar följdsamheten

Genom självtestning av blodfetter ökar man följsamheten och sänker sitt kolesterolvärde visar en ny studie. Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt-kärlsjukdom där patienter med förhöjda blodfetter riskerar att drabbas. 

Annons:

Många patienter slarvar med att ta sin medicin när det gäller förhöjda blodfetter, så kallad statin för att sänka sitt kolesterolvärde. En ny studie som genomförts på flera centra i Sverige har nu utvärderats, att självtestning av kolesterolvärdet hemma har ökat följdsamheten. 

Information om blodfetter

Det finns tre sorters blodfetter, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider.

Den första transporterar kolesterol till vävnaderna. Den andra transporterar kolesterol till levern. LDL ökar risken för åderförfettning och HDL minskar risken då den tar med sig överflödigt kolesterol till levern där det bryts ned.

Triglycerider fungerar som energikälla för kroppen. Blodfetterna är nödvändiga för att bygga upp kroppens celler och för att tillverka vissa hormoner.

Man märker inte så lätt att man har högt blodfett. Man brukar säga att det är ett ”tyst tillstånd” i och med att symtomen inte visas förrän efter flera års tid. Därför är det många som slutar att ta sin medicin efter en tids användning. Till grund att man vet att följsamheten inte är så god så ska man studera självtestning av kolesterol i hemmet.

Klicka här för att läsa mer om blodfetter

Hur kolesterolstudien gick till

Syftet med studien var att undersöka om ett självtest för kolesterol ökade patienternas följdsamhet med att ta sitt blodfettsänkande preparat eller inte. Därefter om behandlingseffekten påverkade kolesterolvärdet positivt. 

Man genomförde studien på 17 centra runt om i Sverige med 257 patienter som alla var över 18 år och diagnostiserade med hyperlipidemi (höga blodfettsnivåer) samt tillhörande en riskgrupp för hjärt-kärlsjukdom, som enligt dagens behandlingsriktlinjer, kräver behandling med statiner.  Studien pågick under 12 månader där de fick information om sin sjukdom samt självtest för att kunna mäta sitt LDL-kolesterol (det onda kolesterolet) i sitt egna hem. I samband med sitt test hemma och med blodprov på vårdcentralen fick de även fylla i formulär med frågor om medicinintag, följdsamhet, motivation och kolesterolvärde.  

Resultatet från själtestning av blodfetter

Resultatet från studien visar på att om patienten genom självtest får större eget ansvar för sin behandling så ökar både förståelsen för sjukdomen och motivationen att medicinera enligt läkarens ordination. Patienterna fick en ökad motivation, medvetenhet om sjukdomen samt sänkt kolesterol. 

Över 90 procent fortsatte att ta sin medicin vilket är ovanligt då följsamheten brukar sjunka avsevärt på så lång tid.  45 procent hade fått ökad motivation att ta sin medicin och 67 procent uppgav att de fått ökad medvetenhet om sin sjukdom som då lett till en ökad motivation att ta sin medicin. 

Att majoriteten av patienterna når sina målvärden för kolesterol och därmed minskar risken för hjärt-kärlsjukdom är inte enbart positivt för patienten utan även i ett hälsoekonomiskt perspektiv. 

Vilken blodfettsnivå ska man ha

Blodfettsvärdena mäts i enheten millimol per liter. Om man har någon hjärt-kärlsjukdom eller riskfaktor som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom brukar gränsen sättas vid 5,0 millimol per liter. Halten av det skadliga transportproteinet LDL, bör då vara högst 3,0 millimol per liter. Det nyttiga kolesterolet, HDL, bör inte vara lägre än 1,0 millimol per liter. Halten av triglycerider bör inte vara högre än 2,0 millimol per liter.

Nya rekommendationer

Mot bakgrund av farorna med förhöjda blodfetter har Läkemedelsverket satt upp nya rekommendationer för hur höga kolesterolvärdena bör vara för att minska risken för hjärt- kärlsjukdom. För riskgruppen som diabetiker, de med hjärt-kärlsjukdom eller stroke bör LDL-kolesterolvärdet vara mindre än 2,5 mmol per liter. 

 
Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: