Ange ditt sökord

Det är viktigt att söka hjälp om man lider av smärta för att orka leva ett normalt liv. Foto: Shutterstock

Det är viktigt att söka hjälp om man lider av smärta för att orka leva ett normalt liv. Foto: Shutterstock

Artros och andra smärtsamma inflammatoriska ledsjukdomar

Att känna smärta och obehag dagligen är tungt både fysiskt och psykiskt. Fler än vi tror tvingas uthärda ett liv i konstant smärta till följd av vävnadsskador eller upplevelser kopplade till vävnadsskador.

Annons:

Smärta är en subjektiv upplevelse då det är i den drabbades ögon som smärtan ter sig uttryck och kan tolkas och det finns även variationer av smärta, allt från att slå sig på tummen till att lida av kroniska besvär dagligen. Att lära känna sin kropp och sina smärtor är ett verktyg och en hjälp i tillvaron, särskilt om smärtan eller smärtorna beror på sjukdom.

Det är viktigt att man söker hjälp i vården om man lider av smärta, det finns många olika typer av behandling. Det är också viktigt att förbereda sig innan läkarbesöket genom att beskriva sin smärta noggrant i exempelvis ett smärtschema.

Fyra orsaker till smärta

Fyra orsaker till att många svenskar drabbas av smärta är artros, reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism), Bechterews sjukdom och gikt. Här kan du läsa om dessa fyra smärtorsaker kort och sammanfattande.

Artros
Artros handlar om sjuka leder och drabbar såväl män som kvinnor, främst i åldrarna 50-70 år. Mer än hälften av alla från 70 år och uppåt lider av artros*. Artros förekommer främst i knä, höft, fingerleder och ryggrad även om alla kroppens leder kan drabbas.

Artros kan ofta fastställas genom beskrivning av symtom och undersökning av lederna. Genom röntgen kan man se typiska artrosförändringar och därmed ställa korrekt diagnos. Det är en klar fördel om patienten att själv beskriver smärtan och hur svåra besvären är, ibland hittar man inte något på röntgen och då är det bra att ha dokumenterad information om hur patienten själv upplever smärtan.

Reumatoid artrit
Reumatoid artrit kan uppkomma hos alla åldersgrupper även om det är vanligare i senare delen av livet. Graviditet och infektioner kan orsaka ett utbrott av reumatoid artrit . Sjukdomen är ärftlig, något som dock inte räcker för att den ska bryta ut. Yttre faktorer är avgörande för sjukdomsutbrottet.
Reumatoid artrit är ofta symmetrisk, det betyder att det kan drabba båda handlederna eller båda tummarna samtidigt. Oftast drabbas små leder i händer och fötter först men även större leder som axlar och knän är vanliga ställen där RA visar sig. Reumatoid artrit bekräftas ofta av att läkarna undersöker smärta och rörlighet i leden, nedsatt rörlighet, svullnad och ömhet. Precis som med artros använder man sig av röntgen för att upptäcka typiska förändringar och därmed kunna fastställa diagnos.

Bechterews sjukdom
Becktrerews sjukdom är vanligare hos män än hos  kvinnor och är även känd under namnen ankyloserande spondylit och pelvospondylit. Vanligen insjuknar man före 40 års ålder och precis som med reumatoid artrit är orsaken till sjukdomen i dagsläget faktiskt inte känd.
För att bekräfta Bechterews sjukdom går man igenom en läkarundersökning och röntgen av ryggens och bäckenets leder. Läkaren kompletterar med frågor om sjukdomsbilden och förhoppningsvis hittar man en väl balanserad behandling.

Förberedelse inför läkarbesöket – lär känna din smärta

Att komma förberedd till sitt läkarbesök och kunna påvisa var man känner smärta och hur man upplever den är viktigt för att hitta rätt behandling och medicinering. Att själv lokalisera smärta när man lider av det, kanske dagligen, är naturligtvis inte helt lätt men det finns framtagna hjälpmedel för det syftet.

Med ett smärtschema och en smärtskala kan du enkelt i lugn och ro fylla i de områden och de olika nivåer av smärta som du lider av. Detta underlättar för läkarna i sitt arbete att ställa diagnos. Att dokumentera sin smärta kan också vara en stor hjälp på vägen mot ett mer smärtfritt och härligare liv, man helt enkelt skriver ner när, i vilka sammanhang, hur och var man upplever smärta. Gör det ont på morgonen? På kvällen? Lär känna din smärta för att enklare kunna behandla den.

Smärta föder mer smärta

Alla människor ska kunna leva vanliga liv även om man lider av värk och smärta. Genom att ta kontakt med vården och tydligt redogöra för de besvär man upplever har man möjlighet att i ett tidigt skede behandla och lindra värk och smärtor. Smärta ger upphov till mer smärta och ju tidigare man söker hjälp desto större är möjligheten att man slipper lida av ständig överkänslighet mot smärta. I dag finns det många olika behandlingsalternativ för dig som drabbats av just kronisk smärta.

Smärta är komplext och en del av en persons egna upplevelser, det är därför mycket viktigt att sjukvården och patienten i samråd kan tolka, spåra och ta hand om den smärta som finns. Genom att vara väl förberedd och påläst underlättar man för sjukvården att ge hjälp och man hjälper även sig själv på vägen mot ett skönare och smärtfriare liv.

Källa
Reumatikerförbundet

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: