Ange ditt sökord

Under perioden 2006-2014 registrerades drygt 600 fall av läkemedelsframkallad TdP-hjärtarytmi. Foto: Shutterstock

Under perioden 2006-2014 registrerades drygt 600 fall av läkemedelsframkallad TdP-hjärtarytmi. Foto: Shutterstock

Antidepressiva till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen

Nästan 500 000 personer 65 år och äldre använder läkemedel som är klassade med risk att kunna orsaka en ovanlig men livshotande rubbning i hjärtrytmen. Hälften av dessa läkemedel är antidepressiva preparat.

Annons:

Förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet skulle kunna minimera risken att drabbas av så kallad hjärtarytmi.

Äldre personer löper högre risk att drabbas

Socialstyrelsen har i en ny studie kartlagt förskrivningen av läkemedel för att belysa förekomst och risker för en speciell typ av läkemedelsframkallad hjärtkammararytmi, så kallad Torsades de Pointes, TdP.  Äldre personer, framför allt de allra äldsta, löper högre risk att drabbas, främst på grund av hög förskrivning av antidepressiva läkemedel.

– Resultaten visar att både förskrivningen av dessa läkemedel och förekomsten av TdP-hjärtarytmi är betydligt högre än vad som varit känt tidigare, säger Bengt Danielsson, projektledare och medicinskt sakkunnig.

Andra riskfaktorer som hjärtsjukdom och rubbningar i saltbalansen samt användning av flera olika läkemedel samtidigt bidrar också.

Kombination av faktorer orsak till ökad risk

Personer som är över 75 år använder i genomsnitt fem olika läkemedel. Samtidigt använder äldre personer inte sällan enskilda preparat, eller kombinationer av läkemedel, som kan vara olämpliga.

– Majoriteten av de äldre personerna med TdP-diagnos använde mer än ett läkemedel som kan öka risken för att få rubbningar i hjärtrytmen.  Även förskrivningen av vätskedrivande medel och vissa andra läkemedel som kan påverka saltbalansen var hög hos dessa personer. Det ökar risken ytterligare, säger Johan Fastbom, medicinskt sakkunnig inom området läkemedel och äldre.

75 procent av de personer som ingick i studien behandlades samtidigt även för hjärt- och kärlsjukdom, en riskfaktor som kan kräva speciella försiktighetsåtgärder om patienten även behandlas med läkemedel som kan påverka hjärtrytmen.

Livshotande obalans i hjärtrytmen kan förebyggas

Under perioden 2006-2014 registrerades drygt 600 fall av läkemedelsframkallad TdP-hjärtarytmi, enligt uppgifter i patientregistret. Men då en EKG-undersökning krävs för att kunna ställa diagnosen, kan det verkliga antalet fall vara betydligt högre.

– Ja, det finns anledning att tro att det finns ett mörkertal när det gäller hur många som drabbas av TdP med åtföljande risk för plötslig död, speciellt utanför sjukhus, säger Bengt Danielsson.

I dag saknas vägledning och nationella behandlingsrekommendationer vad gäller förskrivning av läkemedel med risk för hjärtarytmi hos äldre. En målsättning med Socialstyrelsens studie har därför bland annat varit att ge mer uppmärksamhet till olika förebyggande åtgärder som kan minimera risken för äldre att drabbas av rubbningar i hjärtrytmen.

Ny teknik kan förebygga olämpliga läkemedelskombinationer

Ett stort antal läkemedel är klassificerade med risk för hjärtarytmi i varierande grad och många äldre använder flera olika läkemedel för olika diagnoser och symtom. Därför kan det vara svårt för varje enskild läkare att hålla sig helt uppdaterad. Men nu finns i ökande utsträckning digital teknik att tillgå som enligt Socialstyrelsen skulle kunna användas för att undvika olämpliga kombinationer av läkemedel.

– En viktig förebyggande åtgärd är utökad användning av elektroniska förskrivarstöd, där läkaren kan få information om huruvida de olika läkemedel patienten använder är riskklassade för TdP-arytmi. Vidare behövs mer kunskap och information om att hjärtsjukdom och rubbningar i saltbalansen också kan bidra till ökad risk att drabbas av rubbningar i hjärtrytmen, säger Bengt Danielsson.

Annons:

Källor:

Socialstyrelsen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: