Ange ditt sökord

Ansträngningsinkontinens innebär ett ofrivilligt läckage vid någon form av fysisk ansträngning, ett skratt eller en nysning kan räcka.  Foto: Shutterstock

Ansträngningsinkontinens innebär ett ofrivilligt läckage vid någon form av fysisk ansträngning, ett skratt eller en nysning kan räcka. Foto: Shutterstock

Ansträngningsinkontinens – det finns hjälp att få

Ansträngningsinkontinens drabbar var tredje kvinna. Det betyder att så många inte kan skratta, nysa eller hosta utan att det läcker urin. Den stora majoriteten kvinnor lider i tysthet, de vill inte eller vågar inte söka medicinsk hjälp. Men de allra flesta skulle kunna leva sitt liv i frihet igen.

Annons:

Ansträngningsinkontinens är den absolut vanligaste formen av inkontinens. Kvinnor och män har i många fall liknande hälsoproblem. Men när det kommer till urinvägsproblem har kvinnor en större benägenhet att drabbas av dessa. Urininkontinens drabbar dubbelt så många kvinnor som män. Ansträngningsinkontinens innebär ett ofrivilligt läckage vid någon form av fysisk ansträngning, som i sig inte behöver vara stor eller påtaglig. Ett skratt eller en nysning kan som sagt räcka. Ibland läcker urin även vid samlag.

Påverkar livskvaliteten negativt 

Tillståndet skapar givetvis stort lidande hos den enskilda personen. Livet begränsas. Det behöver inte läcka så många droppar för att det ska ha en stor social påverkan. På fel plats och med begränsade möjligheter att byta till rena och torra kläder, är inskränkningen av livskvaliteten ett faktum.

Kvinnor har känsligare anatomi än män. Ansträngningsinkontinens beror vanligtvis på att bäckenbottens muskler och bindväv har försvagats, till följd av till exempel graviditet. Det vanliga är att problemen uppstår vid övergångsåldern, men också skador i samband med en förlossning kan ge dessa besvär.

Att vara ansträngningsinkontinent definieras inte av hur ofta eller hur mycket man läcker. Av de kvinnor som drabbas väljer endast 20 – 30 procent att ta upp problemet med en läkare. Problemet kan uppfattas som generande, och man vill inte erkänna att man som vuxen kvinna kissar på sig. Ibland vet inte ens den närmaste familjen.

Vad man kan göra vid ansträngningsinkontinens 

Många kvinnor försöker lindra besvären själva. De gör knipövningar, men det räcker oftast inte. När ligamenten är försvagade eller skadade så hjälper det inte att försöka träna upp bäckenbottenmuskulaturen. Läckage uppstår ändå. Andra undviker att dricka så mycket vätska, vilket naturligtvis inte heller är bra om kroppen behöver vatten. Somliga väljer att använda speciella trosskydd lämpade för urinläckage.

Medicinskt finns olika alternativ. Viss medicinering kan hjälpa, injektioner ges ibland på försök, med varierande resultat. Ibland återstår endast operation, vilket man försöker undvika. Kirurgiskt ingrepp är något man försöker undvika i det längsta. 

Finns speciellt utformat kontinensstöd

Det finns ett mekaniskt hjälpmedel, ett speciellt utformat kontinensstöd som är utformat efter samma vetenskapliga principer som används vid de vanligaste kirurgiska ingreppen för att avhjälpa ansträngningsinkontinens. Vid det kirurgiska ingreppet placerar man en så kallad slynga runt urinröret via slidväggen, stödet förs även det in i slidan och stödjer mitten av urinröret precis vid samma punkt som slyngan skulle ha placerats med kirurgi. Stödet hjälper urinröret att behålla kontrollen över kisset även vid ansträngning. Kontinensstödet kan användas under kortare stunder när man vet att man behöver den extra hjälpen, till exempel vid träning, men kan också användas mer eller mindre hela dagen. 

Oavsett hjälpmedel eller behandling är det viktigaste att slippa känna sig begränsad och kunna fortsätta leva ett aktivt liv trots ansträngningsinkontinens. 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: