Ange ditt sökord

En överviktsoperation är ingen garanti för psykisk hälsa visar studien. Foto: Shutterstock

En överviktsoperation är ingen garanti för psykisk hälsa visar studien. Foto: Shutterstock

Överviktsoperation hos unga ingen garanti för psykiskt välmående

Att överviktsopereras som ung innebär en positiv förändring hos de flesta men det finns en grupp som även efter operartion mår psykiskt dåligt.

Annons:

Det visar en avhandling vid Lunds universitet.

Tillvaron blir bättre för många

Kajsa Järvholm är psykolog och står bakom studien där hon har följt 88 ungdomar som var mellan 13-18 år när de opererades. Studien visar att från att ha varit ovanligt olyckliga mådde de opererade ungdomarna två år efter operationen i genomsnitt psykiskt lika bra som andra ungdomar i samma ålder.

I en kommentar säger Kajsa Järvholm att även om det stora flertalet mår bättre efter operationen finns det ändå en påtaglig grupp som fortsätter att ha mycket psykisk ohälsa efteråt. Ungefär en femtedel hade nämligen depressionssymptom och 13 procent hade självmordstankar även om de genomfört operationen.

Svårt att veta varför

Att de allra flesta fått en bättre tillvaro efter sin operation menar Kajsa Järvholm kan bero på att det blir lättare att röra sig, lättare att handla kläder, ungdomarna fåtr bättre självförtroende och man vågar vara mer utåtriktad. Hon poängterar även att känslan av att äntligen lyckas med någonting man kämpat med i många år bidrar till att ungdomarna mår bättre.

För de ungdomar som däremot inte mår bättre är det enligt Kajsa Järvholm svårare att se exakt vad som är orsaken.

Har inte bara med fetman att göra

Att svår fetma ökar risken för psykisk ohälsa är känt och Kajsa Järvholm menar att även om man tänker att den psykiska ohälsan försvinner om man blir av med fetman så har för vissa inte den psykiska ohälsan bara med ohälsan att göra. Då kan det vara svårt att veta veta vad som är hönan och vad som är ägget, konstaterar Kajsa Järvholm. Så även om merparten av överviktiga unga mår bättre efter en fetmaoperation är det ingen garanti för att må psykiskt bättre.

Ny studie ska ge fler svar

I en ny studie vill man nu titta närmare på huruvida en fetmaoperation faktiskt har negativ betydelse för det psykiska måendet hos en del ungdomar.

Studien går ut på att ungdomar antingen får operation eller annan intensiv behandling mot fetma och man hoppas att det ska ge svar på frågor kring hur fetmaoperationer påverkar det psykiska välmåendet.

Fakta

  • De tre studierna i avhandlingen har gjorts på 88 ungdomar som genomgått gastric bypass-operation för att behandla svår fetma. De var i åldern 13 till 18 när de opererades. Snittåldern var 16,8 år och de hade ett genomsnittligt BMI (body mass index) på 45,6.
  • Före operationen mådde gruppen sämre psykiskt än andra ungdomar i samma ålder. De hade fler symptom på ångest, depression, ilska och normbrytande beteende. De hade också en sämre självbild.
  • Fyra månader efter operationen mådde de allra flesta påtagligt bättre, men 16 procent bedömdes ha en sämre psykisk hälsa efter operationen.
  • Två år efter operationen mådde majoriteten avsevärt bättre psykiskt. Förbättringarna ägde rum under det första året och det andra året präglades av stabilisering.
  • Cirka 20 procent rapporterade dålig psykisk hälsa efter operationen. 14 procent rapporterade att de hade självmordstankar. Ungdomar som hade mer ångest och depressiva problem före operationen hade större risk för psykisk ohälsa efter operation.
Annons:

Källor:

Lunds universitet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: