Ange ditt sökord

Att minska sin vikt med 5-10 procent hos en överviktig ger stora hälsovinster. Foto: Shutterstock

Att minska sin vikt med 5-10 procent hos en överviktig ger stora hälsovinster. Foto: Shutterstock

Övervikt – när är det dags att tala med sin läkare?

Hälften av alla vuxna män och drygt en tredjedel av kvinnorna i Sverige är överviktiga eller feta. Många drömmer om att gå ner i vikt, men få klarar av det på egen hand. För att lyckas måste man inse att övervikten är ett verkligt hälsoproblem som kan leda till försämrad livskvalitet och sjukdom. Klarar man inte själv av att gå ner i vikt ska man veta att det finns mycket bra hjälp att få genom vården.

Annons:

Att bära på några kilo extra är kanske inte så farligt om man för övrigt mår bra. Men när kilo läggs till kilo bör man ta sin övervikt på allvar. Hos en person som är överviktig är varje minskat kilo ett steg mot bättre hälsa. Att minska sin vikt med 5-10 procent hos en överviktig ger stora hälsovinster och reducerar betydligt risken att drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2 diabetes.

Det finns inga genvägar för att lyckas gå ner i vikt och behålla den på lång sikt. Det är sambandet mellan motivation, mat och motion som leder till lyckad viktnedgång. Det bästa sättet för att gå ner i vikt och behålla den nya vikten, är att ändra sina mat- och motionsvanor. Men för de som behöver extra stöd kan läkemedel underlätta en viktnedgång. Alla behöver inte hjälp för att gå ner i vikt eller hålla sin vikt, utan många klarar balansgången själva. Men om man mår dåligt och kanske har försökt flera gånger att ändra sin livsstil utan att lyckas är det lämpligt att söka hjälp. Hos läkare eller vårdcentral finns hjälp och stöd till rätt behandling.

Så hittar du varningstecknen

Det finns olika sätt att kontrollera sin vikt. Att väga sig är naturligtvis det allra enklaste. Men när vet man om ens vikt är farlig för hälsan?

BMI (Body Mass Index)är ett enkelt sätt att bedöma hur mycket man väger i förhållande till sin längd. BMI-talet ger en vägledning om ens vikt är normal eller för hög. Räkna ut ditt BMI här.

MidjemåttJu mer fett som sitter runt magen, desto farligare är det. Bukfetma ökar risken för diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. För män skall midjeomfånget ligga under 102 cm, men helst under 94 cm annars är det en klar hälsorisk. För kvinnor är ett midjemått över 80 cm hälsofarligt och ses som allvarligt när måttet överstiger 88 cm.

Är ditt BMI farligt högt?

• BMI 18,5 – 24,9 Normalvikt.
• BMI 25 – 29,9 Övervikt. Risk för komplikationer är något ökad.
• BMI 30 – 34,5 Fetma. Ökad risk att drabbas av följdsjukdomar
• BMI 35 – 39,9 Svår fetma. Kraftigt ökad risk att drabbas av följdsjukdomar
• BMI 40 och mer Extrem fetma. Mer än 10 ggr ökad risk att dö i förtid, jmf med en normalviktig

Olika typer av behandling

De flesta är ense om att en förändrad livsstil med förändrade mat- och motionsvanor behövs om man varaktigt skall gå ner i vikt. Det är grunden i all behandling.

Ibland kan ett tillägg av läkemedel underlätta en viktnedgång. Det finns ett läkemedel mot fetma i Sverige. Medicinerna verkar på olika sätt och fungerar som ett extra stöd.

En tredje metod är operation, då kopplas större delen av magsäcken bort, vilket gör att man endast kan äta mindre portioner. För att genomgå en överviktsoperation måste du ha ett BMI på 35 eller mer och du bör inte lida av sjukdomar som kan medföra stora risker vid ett ingrepp.

Vem kan få behandling?

• Läkemedel får förskrivas till patienter som har ett BMI på 30 eller högre och till patienter med BMI på 27 eller högre om de samtidigt har andra riskfaktorer som diabetes typ 2 eller förhöjda blodfettsnivåer.
• För att få läkemedel inom läkemedelsförmånen (få rabatt och ingå i högkostnadsskyddet) gäller att patienten har ett BMI över 35 eller BMI 28 eller högre om de samtidigt har andra riskfaktorer som diabetes typ 2 eller förhöjda blodfettsnivåer.
• För att få behandling med viktreducerande kirurgi ska patienten ha ett BMI 35 eller mer och inte lida av sjukdomar som kan medföra stora risker vid ett ingrepp.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: