Ange ditt sökord

 Forskarna vill inte oroa utan belysa vikten av en mer normalviktig befolkning som även skulle vara positivt för nyfödda barns hälsa. Foto: Shutterstock

Forskarna vill inte oroa utan belysa vikten av en mer normalviktig befolkning som även skulle vara positivt för nyfödda barns hälsa. Foto: Shutterstock

Ökad spädbarnsdödlighet bland barn till överviktiga kvinnor

I Sverige dör omkring 3 av 1000 barn under sitt första levnadsår och är mamman överviktig löper barn en ökad risk att dö under det första levnadsåret.

Annons:

Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska institutet i en ny studie. publiceras i vetenskapstidskriften BMJ.

Studerade BMI

Studien bygger på uppgifter ur Medicinska födelseregistret och omfattar drygt 1 miljon kvinnor och deras 1,8 miljoner barn födda under åren 1992-2010. Av alla kvinnor var 24 procent överviktiga (BMI 25,0–29,9) och 9 procent led av fetma (BMI 30,0 och uppåt).

Forskarna undersökte om mammors kroppsmasseindex (BMI) vid inskrivningen på mödrahälsovården var associerat med barns risk att dö under första levnadsåret.

Ökande BMI kopplat till ökande spädbarnsdödlighet

Resultatet av sammanställningen visade entydigt att ökande BMI var kopplat till ökande spädbarnsdödlighet, från 2,4 fall per 1000 normalviktiga kvinnor (BMI 18,5–24,9) till 5,8 fall per 1000 kvinnor med mest uttalad fetma (BMI 40,0 och högre).

Relativt sett var riskökningen måttlig för barn till kvinnor med övervikt (BMI 25,0–29,9) eller lindrig fetma (BMI 30,0–34,9), 25 respektive 37 procent. För kvinnor med mer uttalad fetma (BMI 35,0 och uppåt) var barnets relativa risk fördubblad.

Övervikt en riskfaktor

Sverige har en av de lägsta siffrorna för spädbarnsdödlighet internationellt sett men forskarna menar att man genom att förebygga kvinnors övervikt ytterligare kan minska spädbarnsdödligheten. 

I en kommentar säger Stefan Johansson, överläkare vid Sachksska barn- och ungdomssjukhuset och forskare vid Karolinska institutet att forskningen visar att barnets risk ökar med ökande övervikt hos mamman. För en enskild kvinna är risken, oavsett vikt, oerhört liten att barnet dör men resultaten har ändå betydelse då befolkningsnivå hänger samman med att övervikt är vanligt bland kvinnor i barnafödande ålder.

Syrebrist under förlossningen

I två tidigare projekt har forskargruppen visat att ökande BMI hos kvinnor ökar risken för att barnet ska födas för tidigt och för syrebrist under förlossningen, två komplikationer som i sig kan leda till att barn avlider. När forskarna undersökte dödsorsaker bland spädbarn såg man emellertid att flera olika problem låg bakom det samband man funnit.

Förutom för tidig födsel och syrebrist bidrog medfödda missbildningar och nyfödda barns sjukdomar till den högre spädbarnsdödligheten säger Stefan Johansson.

Bör inte oroa 

Forskarna vill inte att deras resultat oroar kvinnor med ett förhöjt BMI eftersom det trots allt är sällsynt att spädbarn dör i Sverige. Det viktigaste budskapet studien ger är enligt Stefan Johansson betydelsen av ett brett folkhälsoarbete där ett sundare samhälle med en mer normalviktig befolkning även skulle vara positivt för nyfödda barns hälsa.

Ett annat viktigt budskap handlar om förlossnings- och neonatalvården. Förlossningar av överviktiga kvinnor, särskilt de med kraftigt förhöjt BMI, ska betraktas som mer riskabla. Vården har här ett ansvar att vara särskilt observanta för att minimera riskerna för både mamma och barn, säger Stefan Johansson. 

Annons:

Publikation: ”Maternal overweight and obesity in early pregnancy and risk of infant mortality – a population-based cohort study in Sweden”, Stefan Johansson, Eduardo Villamor, Maria Altman, Anna-Karin Edstedt Bonamy, Fredrik Granath, Sven Cnattingius, The BMJ 2014;349:g6572, online 2 December 2014.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: